01apr/17

Test 2

TeamTunen voor Social Professionals Teamtunen vertalen wij als: het met het zorgteam afstemmen van de diverse groepsdynamische lagen van de samenwerking. Een zorgteam kan pas optimaal functioneren als elke deelnemer op alleMeer lezen…