Erik Smid
erik_smid_foto2In mijn leven ontdek ik steeds weer een nieuwe dynamiek tussen de thema’s: Zorg & WelzijnBetekenisgeving en het Inzetten van mijn Kwaliteiten & Talenten. De oorsprong van mijn ontdekkingsreis ligt in mijn jeugd doordat ik als normaal begaafd kind opgegroeide met drie verstandelijk beperkte gezinsleden. Door met de tijd de grote uitdagingen die dit met zich meebracht rondom mijn ontwikkeling om te zetten naar kracht, ging ik steeds meer regie nemen over mijn kwaliteiten en talenten. Uiteindelijk studeerde ik af als maatschappelijk werker, waarna ik vervolgens vanuit verschillende rollen in de zorg een bijdrage heb geleverd. Daarbij heb ik als coach meer dan 20 jaar ervaring rondom het verzorgen van ontwikkeltrajecten (Zie ook C.V.) Dankzij mijn levens- en werkervaring heb ik veel praktische inzichten verkregen rondom het mobiliseren van veer- en daadkracht, gedragsverandering en  de rol van betekenisgeving als regisserende drijfveer van de mens. Op basis van deze ervaringen heb ik een eigen werkvorm ontwikkeld, waarbij ik systemische- en archetypische werkvormen heb geïntegreerd. Dit maakt dat ik elk vraagstuk bezie als een uitnodiging tot persoonlijke groei met als doel het ervaren van meer balans met jezelf en de sociale wereld. Ook ben ik actief als inspirator, waarbij ik mij ook richt op de menselijke, betekenisvolle waarde van de zorg- en welzijnsmedewerker. Ik ben woonachtig in Drenthe. Deze natuurlijke, aardende omgeving inspireert mij om vanuit bezieling en hartsverbinding mijn levensreis vorm te geven. 


Tessa van Overbeek

tessa_van_overbeek_foto1Al meer dan 20 jaar bied ik ondersteuning bij hoe effectief te communiceren om een doelstelling gezamenlijk te bereiken. Ik heb, met het opdoen van werk- en levenservaring, sterke kwaliteiten ontwikkeld om snel te kunnen analyseren vanuit welke ‘laag’ en ‘drijfveer’ wordt gecommuniceerd. Door deze analyse mee te nemen tijdens een oefensessie, middels rollenspellen, kan ik een interventie effectief en concreet maken. Omdat ik van mening ben dat elke interventie pas succesvol is als er sprake is van een goede samenwerkingsrelatie, geef ik op dit gebied veel praktische ’tools’ mee. Ook ben ik verantwoordelijk voor het regisseren van workshops terugspeeltheater. Daarnaast lever ik een bijdrage middels interactieve regieworkshops, waarbij ik een oefensituaties aan de hand van een vraagstuk met de acteurs neerzet. Ik neem dan de rol aan van degene die deze vraagstuk inbrengt. Vervolgens kan ik door de deelnemers geregisseerd worden bij het praktisch oefenen met nieuw gedrag. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende communicatiemodules en -strategieën. Daarnaast werk ik als trainer en gesprekscoach voor onder meer: de Verloskunde Academie Groningen, TwynstraGudde en diverse andere bedrijven en zorgorganisaties.