Erik Smid
erik_smid_foto2Na het afronden van mijn hbo-opleiding in het domein zorg en welzijn, ben ik met de tijd mijn talenten op intuïtief, communicatief- en expressief gebied steeds breder in gaan zetten. Ik ben heden ten dage actief als trainer, coach & counselor en acteur. Ook ontwikkel ik mede theatervoorstellingen op maat, waarbij ik mij met name bezighoud met de creatieve input in brede zin. Ik vind het hierin steeds weer de uitdaging om krachtige, tastbare metaforen te bedenken, waardoor de onderstroom naar boven komt. Ook als trainer en coach vind ik het belangrijk om in de onderlinge dialoog te benoemen van wat in de onderstroom leeft. Immers ligt in het concreet benoemen van vaak onbewust aanwezige patronen, overtuigingen en drijfveren steeds weer de uitnodiging tot blijvende groei en verandering. Of, zoals de Griekse filosoof Heraclitus al stelde: ‘De enige constante is verandering.” Als inspirator ben ik actief op het gebied van zorg en welzijn, waarbij ik mij richt op het thema: menswaardige zorg.  
 
Tessa van Overbeek
tessa_van_overbeek_foto1Al meer dan 20 jaar bied ik ondersteuning bij hoe effectief te communiceren om een doelstelling gezamenlijk te bereiken. Ik heb, met het opdoen van werk- en levenservaring, sterke kwaliteiten ontwikkeld om snel te kunnen analyseren vanuit welke ‘laag’ en ‘drijfveer’ wordt gecommuniceerd. Door deze analyse mee te nemen tijdens een oefensessie, middels rollenspellen, kan ik een interventie effectief en concreet maken. Omdat ik van mening ben dat elke interventie pas succesvol is als er sprake is van een goede samenwerkingsrelatie, geef ik op dit gebied veel praktische ’tools’ mee. Ook ben ik verantwoordelijk voor het regisseren van workshops terugspeeltheater. Daarnaast lever ik een bijdrage middels interactieve regieworkshops, waarbij ik een oefensituaties aan de hand van een vraagstuk met de acteurs neerzet. Ik neem dan de rol aan van degene die deze vraagstuk inbrengt. Vervolgens kan ik door de deelnemers geregisseerd worden bij het praktisch oefenen met nieuw gedrag. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende communicatiemodules en -strategieën. Daarnaast werk ik als trainer en gesprekscoach voor onder meer: de Verloskunde Academie Groningen, TwynstraGudde en diverse andere bedrijven en zorgorganisaties.