Erik Smid (CV)
erik_smid_foto2

In mijn leven ontdek ik steeds weer een nieuwe dynamiek tussen de thema’s: Zorg & WelzijnBezieling en het Inzetten van mijn Kwaliteiten & Talenten. De oorsprong van mijn ontdekkingsreis ligt in mijn jeugd doordat ik opgroeide met drie verstandelijk beperkte gezinsleden. Door zelf regie te nemen over mijn eigen ontwikkeling is het mij uiteindelijk gelukt om af te studeren als maatschappelijk werker. Ik heb vervolgens vanuit verschillende rollen in de zorg een bijdrage geleverd. Ook ben ik vanuit mijn eigen praktijk actief geweest als psychosociaal therapeut, waarbij ik begeleiding bood op basis van mijn holistische levensvisie- en intuïtieve werkvormen. Ook ben ik enkele jaren actief geweest als ervaringsdeskundig trainer. Dankzij mijn brede levens- en werkervaring heb ik veel inzichten verkregen rondom het mobiliseren van eigen veer- en daadkracht, regie nemen over je eigen ontwikkeling en de betekenis van bezieling als fundamentele, menselijke drijfveer. Een persoonlijk- of teamvraagstuk bezie ik dan ook als een uitnodiging tot bewustzijnsgroei, waardoor er meer balans kan ontstaan tussen wie je als mens bent, je beroepsrol en de sociale wereld. Dit leidt ertoe dat medewerkers meer veerkracht, vitaliteit en werkplezier gaan ervaren. Ook ben ik actief als inspirator, waarbij ik mij richt op hoe je als zorg- en welzijnsmedewerker vanuit hart en ziel zorg en welzijn biedt. Ik ben woonachtig in Drenthe. Deze natuurlijke omgeving inspireert mij om vanuit bezieling en hartsverbinding mijn levensreis vorm te geven.

Tessa van Overbeek
tessa_van_overbeek_foto1Al meer dan 20 jaar bied ik ondersteuning bij hoe effectief te communiceren om een doelstelling gezamenlijk te bereiken. Ik heb, met het opdoen van werk- en levenservaring, sterke kwaliteiten ontwikkeld om snel te kunnen analyseren vanuit welke ‘laag’ en ‘drijfveer’ wordt gecommuniceerd. Door deze analyse mee te nemen tijdens een oefensessie, middels rollenspellen, kan ik een interventie effectief en concreet maken. Omdat ik van mening ben dat elke interventie pas succesvol is als er sprake is van een goede samenwerkingsrelatie, geef ik op dit gebied veel praktische ’tools’ mee. Ook ben ik verantwoordelijk voor het regisseren van workshops terugspeeltheater. Daarnaast lever ik een bijdrage middels interactieve regieworkshops, waarbij ik een oefensituaties aan de hand van een vraagstuk met de acteurs neerzet. Ik neem dan de rol aan van degene die deze vraagstuk inbrengt. Vervolgens kan ik door de deelnemers geregisseerd worden bij het praktisch oefenen met nieuw gedrag. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende communicatiemodules en -strategieën. Daarnaast werk ik als trainer en gesprekscoach voor onder meer: de Verloskunde Academie Groningen, TwynstraGudde en diverse andere bedrijven en zorgorganisaties.