Crossdynamic
Erik Smid en Tessa van Overbeek combineren sinds 2011 hun persoonlijke talenten en vaardigen. Hierdoor kunnen zij een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van competenties en vaardigheden bij de Social Professional, die het mogelijk maken om empowerende interventies te realiseren. Waar nodig maken wij gebruik van een vast netwerk van ervaren trainers & trainingsacteurs.

erik_smid_foto2

Erik Smid
Erik Smid versterkt als ervaringsdeskundig trainer en coach social professionals die betrokken zijn bij het ondersteunen van kwetsbare gezinnen. Zijn missie is gebaseerd op zijn eigen ontwikkeltraject, waarbij hij zich vanuit zijn eigen kwetsbare positie heeft ontwikkeld tot professioneel hulpverlener. Dit maakt dat hij een verdiepende, inspirerende visie heeft op het thema empowerment. Dit is tevens de reden dat hij regelmatig gevraagd wordt om lezingen te verzorgen rondom dit thema.

Tessa van Overbeektessa_van_overbeek_foto1
Tessa biedt al meer dan 20 jaar ondersteuning bij hoe effectief te communiceren om een doelstelling gezamenlijk te bereiken. Tessa heeft sterke kwaliteiten ontwikkeld om snel te kunnen analyseren vanuit welke ‘laag’ en ‘drijfveer’ een Social Professional communiceert met de gezinsleden. Door deze analyse mee te nemen tijdens een oefensessie, middels  rollenspellen, kan zij een interventie effectief en concreet maken. Omdat Tessa van mening is dat elke interventie pas succesvol is als er sprake is van een goede samenwerkingsrelatie, geeft zij op dit gebied veel praktische ‘tools’ mee. Ook is Tessa verantwoordelijk voor het regisseren van de theatervoorstelling ‘Alleen Vooruit’. Daarnaast levert zij een bijdrage middels interactieve theaterworkshops, waarbij zij een oefensituaties aan de hand van casuïstiek met de acteurs neerzet. Tessa neemt dan de rol aan van hulpverlener en is door deelnemers te regisseren bij het praktisch oefenen van gezinsinterventies. Ze heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende communicatiemodules en -strategieën. Daarnaast werkt zij als trainer voor onder meer: de Verloskunde Academie Groningen, Twynstra & Gudde en diverse andere bedrijven en zorgorganisaties.