erik_smid_foto2

Erik Smid
Als kind ben ik opgegroeid met drie verstandelijk beperkte gezinsleden, waardoor ik met een ontwikkelingsachterstand op het speciaal onderwijs terechtkwam. Met het nodige doorzettingsvermogen heb ik uiteindelijk de hbo-opleiding tot maatschappelijk werker afgerond. Vanuit de behoefte aan meer gevoelsmatige verdieping ben ik verschillende trajecten rondom innerlijke groei gaan volgen. Ik ben daarna jarenlang  vanuit mijn eigen praktijk actief geweest als energetisch therapeut. Toen ik in 2010 een documentaire op televisie zag over ouderschap in combinatie met een licht verstandelijke beperking, besloot ik het roer om te gooien. Sindsdien ondersteun ik, in samenwerking met Tessa van Overbeek, hulpverleners en begeleiders die zich richten op lvb-ouderschap en hun (normaal begaafde) kinderen. Ook word ik zo nu en dan gevraagd als inspirerend spreker. Tijdens bijeenkomsten deel ik mijn visie en ervaringen over hoe waardevol het is om je rol als professional (meer) los te laten en jezelf als mens te laten zien. Naast deze activiteiten verzorg ik al meer dan 18 jaar verdiepingstrajecten gericht op innerlijke groei, bezieling en leven & werken vanuit je hart. Ik ben woonachtig in Drenthe, waar ik te midden van de natuur steeds weer tot het besef kom hoe belangrijk het is om in het leven je eigen hart te blijven volgen en in verbinding te blijven met je passie.

Tessa van Overbeektessa_van_overbeek_foto1
Tessa biedt al meer dan 20 jaar ondersteuning bij hoe effectief te communiceren om een doelstelling gezamenlijk te bereiken. Tessa heeft sterke kwaliteiten ontwikkeld om snel te kunnen analyseren vanuit welke ‘laag’ en ‘drijfveer’ een Social Professional communiceert met de gezinsleden. Door deze analyse mee te nemen tijdens een oefensessie, middels  rollenspellen, kan zij een interventie effectief en concreet maken. Omdat Tessa van mening is dat elke interventie pas succesvol is als er sprake is van een goede samenwerkingsrelatie, geeft zij op dit gebied veel praktische ‘tools’ mee. Ook is Tessa verantwoordelijk voor het regisseren van de theatervoorstelling ‘Alleen Vooruit’. Daarnaast levert zij een bijdrage middels interactieve theaterworkshops, waarbij zij een oefensituaties aan de hand van casuïstiek met de acteurs neerzet. Tessa neemt dan de rol aan van hulpverlener en is door deelnemers te regisseren bij het praktisch oefenen van gezinsinterventies. Ze heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende communicatiemodules en -strategieën. Daarnaast werkt zij als trainer voor onder meer: de Verloskunde Academie Groningen, Twynstra & Gudde en diverse andere bedrijven en zorgorganisaties.