De Trainers

Crossdynamic
Erik Smid en Tessa van Overbeek combineren sinds 2011 hun persoonlijke talenten en vaardigen. Hierdoor kunnen zij een bijdrage leveren aan zowel  het ontwikkelen van competenties en vaardigheden bij de Social Professional, als wel ondersteuning bieden bij het inhoudelijk vormgeven van complexe gezins- en opvoedingsproblematiek. Waar nodig maken wij gebruik van een vast netwerk van ervaren trainers & trainingsacteurs.

erik_smid_foto2

Erik Smid
Erik Smid versterkt als ervaringsdeskundig trainer social professionals die betrokken zijn bij het ondersteunen van kwetsbare gezinnen. Zijn inspiratie haalt hij uit zijn persoonlijk ontwikkeltraject, waarbij hij als kind opgroeide in een complexe gezinssituatie. Dankzij de synergie tussen zijn persoonlijke- en professionele ervaring heeft hij veel verdiepende kennis rondom de ontwikkelings- en identiteitsproblematiek van het kwetsbare kind.
Als coach heeft hij jarenlange ervaring met het vormgeven van persoonlijke groei- en ontwikkeltrajecten in brede zin. Meer overstijgend is hij actief rondom de beroepsontwikkeling van de sociale professional. Tijdens lezingen en inspiratiebijeenkomsten staat hij uitvoerig stil bij de waarde van interpersoonlijke relaties binnen begeleidings- of ondersteuningstrajecten.

 

Tessa van Overbeektessa_van_overbeek_foto1
Tessa biedt al meer dan 20 jaar ondersteuning bij hoe effectief te communiceren om een doelstelling gezamenlijk te bereiken. Tessa heeft sterke kwaliteiten ontwikkeld om snel te kunnen analyseren vanuit welke ‘laag’ en ‘drijfveer’ een Social Professional communiceert met de gezinsleden. Door deze analyse mee te nemen tijdens een oefensessie, middels  rollenspellen, kan zij een interventie effectief en concreet maken. Omdat Tessa van mening is dat elke interventie pas succesvol is als er sprake is van een goede samenwerkingsrelatie, geeft zij op dit gebied veel praktische ‘tools’ mee. Ook is Tessa verantwoordelijk voor het regisseren van de theatervoorstelling ‘Alleen Vooruit’. Daarnaast levert zij een bijdrage middels interactieve theaterworkshops, waarbij zij een oefensituaties aan de hand van casuïstiek met de acteurs neerzet. Tessa neemt dan de rol aan van hulpverlener en is door deelnemers te regisseren bij het praktisch oefenen van gezinsinterventies. Ze heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende communicatiemodules en -strategieën. Daarnaast werkt zij als trainer voor onder meer: de Verloskunde Academie Groningen, Twynstra & Gudde en diverse andere bedrijven en zorgorganisaties.