Geschillenprocedure CROSSDYNAMIC

Klachtenregeling

Sinds  01-01-2016 is de Wkkgz van kracht. Volgens de Wet kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg is iedere social professional verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen en deze regeling op passende wijze onder de aandacht te brengen.’ Erik Smid is in de functie van eigenaar namens Crossdynamic uw eerste aanspreekpunt om uw klacht neer te leggen. Wanneer deze in uw ogen onvoldoende oog heeft voor uw klachten en de afhandeling hiervan, is het mogelijk om uw klacht vervolgens bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris neer te leggen. Hieronder leest u informatie over tot wie u zich kunt wenden:

Eenvoudig uw klacht indienen bij de onafhankelijk Klachtenfunctionaris

U kunt uw klacht over crossdynamic direct bij SoloPartners melden via:

Telefoon: 085-2010140

E-mail: klacht@solopartners.nl

Een Klachtenfunctionaris zal dan z.s.m. contact met u opnemen en uw klacht in behandeling nemen.


Direct een geschil melden?

Wanneer u direct een geschil wilt melden kunt u dat doen via:

Telefoon: 085-2010140

E-mail: geschil@solopartners.nl

De Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders zal dan z.s.m. rechtstreeks contact met u opnemen.