logo_av_page

Interactieve Scène en Theatervoorstelling: ‘Alleen Vooruit’ 

Een autobiografische theatervoorstelling over hoe het is om als kind op te groeien met kwetsbare ouders

“Indrukwekkend, prachtig gekozen combinatie van spel en vertellen, een duidelijke boodschap!”

scene_01

De interactieve theatervoorstelling ‘Alleen Vooruit’ is door Erik Smid en Tessa van Overbeek ontwikkeld om tijdens studiedagen, congressen en beleidsdagen op een verdiepende wijze aandacht te besteden aan hoe het is om als kind op te groeien met verstandelijk beperkte ouders. Tijdens de scène/ theatervoorstelling zetten vier acteurs diverse alledaagse gezinssituaties neer, waarbij in de tweede scène een acteur de rol van sociale professional vertolkt. Erik Smid deelt vervolgens met het publiek zijn persoonlijke beleving op basis van de vertoonde gebeurtenissen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een invoelbaar metafoor om de innerlijke worsteling van het kind in ontwikkeling weer te geven. Tessa begeleidt daarnaast een interactief moment, waarbij het publiek vragen kan stellen aan de acteurs vanuit hun rol. Deze inspirerende presentatievorm  duurt 60 minuten en is ontwikkeld als een professionele theatervoorstelling, die geschikt is voor enkele honderden mensen. In overleg is het ook mogelijk om de voorstelling te presenteren voor teams of kleinere groepen.

Rolverdeling
Tessa van Overbeek is de regisseur en neemt daarnaast de rol van sociale professional op zich
Wendi Koster kruipt in de rol van het normaal begaafd kind
Gertjan van Kamp vertolkt de rol van de vader
Evelien Andriesse levert in de rol van moeder een bijdrage
Remco van Overbeek is onze licht- en geluidstechnicus

De acteurs, die tevens van beroep trainingsacteurs zijn, geven een zeer respectvol & natuurgetrouw beeld van wat het betekent om te leven in een gezin met  verstandelijk beperkte ouders. De theatervoorstelling wordt, ondanks dat het een pittig thema is, als een eye-opener ervaren en om zijn inspirerende inhoud erg gewaardeerd. Diverse LVB-organisaties zijn daarom uitermate lovend over de theatervoorstelling.

Optioneel: Inspiratieworkshop
Aanvullend op de theatervoorstelling is het mogelijk om in de vorm van een inspiratieworkshop stil te staan bij wat de opgedane inzichten praktisch betekent voor de dagelijkse beroepspraktijk. Erik deelt zijn kennis op basis van de vragen die bij de deelnemers leven naar aanleiding van de voorstelling. Daarbij besteedt hij aandacht aan de waardevolle rol die de sociale professional heeft als mens in relatie tot zijn medemens. Dit maakt dat zijn verhaal een  sterk universele en inspirerende waarde heeft.

Optioneel: Workshop Regietheater
Aan de hand van de theatervoorstelling is het voor de acteurs, die jarenlange ervaring hebben als trainingsacteurs, mogelijk om de vertaalslag te maken naar de dagelijkse beroepspraktijk. Dit betekent dat tijdens deze workshop aan de hand van diverse regiescènes praktisch geoefend kan worden met het interventies. Tessa van Overbeek acteert hierbij als de sociale professional die bij het gezin op bezoek gaat. Zij vaart hierbij compleet op de concrete aanwijzingen die het publiek geeft over hoe het contact met het gezin aan te gaan. Medewerkers kunnen zo experimenten met interventies, waardoor de mogelijkheid wordt geboden om na te denken en te reflecteren op wat nu echt in de praktijk werkt. Hierdoor wordt meteen duidelijk hoe belangrijk concrete aanwijzingen zijn en hoe dit gedragsmatig er uit zou moeten zien. Doordat een interventie op zijn werkbaarheid is getoetst ontstaat, door het hanteren van deze situatie, meer zelfvertrouwen. Dit levert een oplossingsgerichte houding op bij de medewerkers.

Doelgroep
Hulpverleners, gedragswetenschappers en beleidsmedewerkers, werkzaam binnen Zorg&Welzijn die te maken hebben met complexe gezinsproblematiek binnen LVB-organisaties, GGZ, maatschappelijke dienstverlening, Thuiszorgorganisaties, etc.

Duur:
De voorstelling duurt op zichzelf 60 minuten en de aanvullende workshop elke 45 minuten. Deze kunnen dan ook tijdens een dagdeel naast elkaar worden ingepland.

Groepsgrootte
Maximaal ca. 300 mensen voor de theatervoorstelling en circa 50 mensen kunnen per keer meedoen aan de workshops.

scene_logo

Reacties van deelnemers

Aldith Hunkar:
“Ik maakte dit jaar kennis met de voorstelling van Erik Smid tijdens de tweedaagse conferentie van ‘s Heeren Loo, waar ik dagvoorzitter was. Doel van de conferentie was onder andere om inzichtelijk te maken wat er speelt binnen de zorg sector en vooral wie de
mensen zijn die zorg nodig hebben. Eriks indringende verhaal gaat over zijn jeugd in een gezin met drie verstandelijk gehandicapten. De vorm die hij kiest om zijn verhaal te vertellen had veel impact op de zaal; wat is “echt” en wat is “gespeeld”? Daarmee zet Erik zijn publiek op positieve wijze op het verkeerde been. Zijn voorstelling kreeg dan ook zeer veel positieve feedback, zoals:”

“Indrukwekkend verhaal, zo had ik het nog niet eerder gehoord. De beelden van de acteurs maken scherp hoe pijnlijk de situatie thuis was. Mooi om op deze manier je verhaal te vertellen.”

“Heel indringend, bijzonder om dit op deze creatieve manier verbeeld te zien waardoor het voelbaar wordt. Een duidelijke boodschap.”

“Prachtig gekozen combinatie van spel en vertellen! Deze man heeft de samenleving iets te vertellen dat kan helpen bij de ethische vraagstukken waar wij soms zo mee worstelen. Zijn inkijkje was pijnlijk en mooi tegelijk!”

“Indrukwekkend, nooit bij stilgestaan dat je als mens zonder beperking zo tussen wal en schip kunt raken en dat de maatschappij en het sociaal domein geen oog heeft voor mensen in deze situatie. De methode vragen stellen aan de gezinsleden voor duidelijkheid was goed.”


Heel interessant en verhelderend. Mooie, ogenschijnlijk eenvoudige manier om in beeld te brengen wat er kan gebeuren in een gezin met LVB ouders. Vooral het inzicht dat wat er niet gebeurt heel bepalend kan zijn voor de ontwikkeling van kinderen. We kijken vooral naar schadelijke dingen die wel gebeuren.
Anna Verhaaren

interactieve_scene_jan17


Zo herkenbaar en leerzaam, goed gespeeld, dacht soms dat het echt was. Confronterend en ook pijnlijk dat het kind niet gezien wordt. Ik heb nu inzicht gekregen in dat waar het kind van LVB ouders zijn identiteit aan onttrekt, dat erkenning, prikkelen en aandacht geven (aan ieder in het gezin) heel belangrijk zijn en dat je stilstaat bij wat het kind doet (mantelzorg).
Carolien van de Mheen


Indrukwekkend en confronterend. Met name opnieuw bewustwording van dat wat de basishouding van de hulpverlener moet zijn: er zijn, aansluiten, aandacht hebben en luisteren.
Antoinette van Putte


Bijzonder en het ‘beeldende’ karakter is een mooie toevoeging t.o.v. het verhaal dat verteld wordt. Acteurs complimenten! Neem de interne schat van het kind niet weg, erken en zie deze, zie iedereen. 
M.C. de Kruif


Interessant, afwisselend, zet je aan het denken. Mooi om de theorie/tips meteen in de praktijk te zien en stil te staan bij de beleving, inzet en de rol van alle betrokkenen. 
Danielle Slot


Leerzaam, wake up call voor kind van LVB ouders. Dat ontwikkeling van het kind een keus is. Stap bij de ouders vandaan.
Jenny Vreugderkel


Ik werk met een grote groep gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, therapeuten, diagnostici, paramedici en medici in de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze ambitie is om dit vooral op de plek te doen waar wordt geleefd, gewerkt, geleerd etc. Hoog in het vaandel staat dat we naast de cliënt en verwanten staan en onderzoeken en doen wat nodig is in afstemming met hen waar het over gaat. Ik had over Eric gehoord en zag dat mensen waren geraakt omdat Eric een verhaal had vanuit zijn eigen perspectief, bij ons het zogeheten cliëntperspectief.

In een bijeenkomst met alle benoemde disciplines heeft Eric uitgebreid verteld over het opgroeien in een gezin als normaal begaafd kind bij verstandelijk beperkte ouders en zus en hoe hij de hulpverlening hierbij heeft ervaren. Ik vond het wel spannend omdat het kritische medewerkers zijn. Er werd in alle rust geluisterd en vervolgens konden er vragen gesteld worden aan Eric met daarbij de motivatie waarom je die vraag stelde. Door de vragen zag je dat het verhaal van Eric mensen raakte en dat dilemma’s (wanneer grijp je in, had je er willen zijn, vind je het goed dat je thuis bent blijven wonen of hadden we een andere plek voor je moeten zoeken, wat is het allerbelangrijkste voor je etc.) heel puur gedeeld werden. De kwetsbaarheid van het vak, de medewerkers kwam hier heel mooi op tafel. Er ontstonden mooie gesprekken. Ook leverde Eric handvatten aan die bruikbaar zijn voor de medewerkers.

Hierna heb ik Eric nogmaals zijn verhaal horen vertellen. Dit voor managers, en medewerkers betrokken bij de start/⁠intake van de dienstverlening. Het verhaal werd ondersteund door toneelspel waar interactiviteit mogelijk was. De beelden die we zagen troffen ons ook. Het besef dat we binnenkomen bij de ander en met aanbod komen ipv daadwerkelijk kennis maken, onderzoeken, tijd nemen etc.

Kortom, het verhaal van Eric, de werkvormen die hij gebruikt raken je en zijn eye-⁠openers voor medewerkers. Dit wordt nog versterkt door de tomeloze energie en positiviteit van Eric zelf!

Met vriendelijke groet,
Hester de Graaf
Manager ‘s Heeren Loo


Alle reviews lezen…