Lezingen & Gastcolleges

Erik deelt tijdens interactieve lezingen en gastcolleges zijn inspirerende visie over hoe het is om op te groeien met verstandelijk beperkte gezinsleden.
Zijn persoonlijke visie rondom ontwikkeling en het omgaan met uitdagingen heeft een sterk menselijke, universele waarde, waardoor deze voor
zorg- en welzijnsmedewerkers vanuit diverse sectoren meer dan waardevol is om kennis van te nemen.

erik_right

Erik verzorgt lezingen over wat het betekent om op te groeien met drie verstandelijk beperkte gezinsleden. Ook staat hij uitgebreid stil bij de gezinsdynamiek en het contact met de buitenwereld. Tegelijkertijd geeft hij veel verdiepende inzichten met betrekking tot fundamentele thema’s als: Bestaansleegte, zijn zoektocht naar betekenisgeving en het ervaren van een eigen identiteit. Zijn verhaal is een verrijking is voor zorg- en welzijnsmedewerkers die (meer) praktische inzichten willen hebben met betrekking tot het ondersteunen van kwetsbare kinderen en hun ouders. In kleinere groepen is het mogelijk om, in de vorm van een workshop, nog meer verdiepend op deze materie in te gaan. Zo kan nog meer de aansluiting gemaakt worden met de dagelijkse beroepspraktijk.  header_lezing_web_800px

Voor wie?
Zorg- en welzijnsmedewerkers, zoals: hulpverleners, gedragswetenschappers en beleidsmedewerkers, werkzaam binnen Zorg & Welzijn die te maken hebben met complexe gezinsproblematiek binnen Lvb-organisaties , Jeugdzorg/ Jeugdbescherming, voogdijinstellingen, GGZ, maatschappelijke dienstverlening of Thuiszorgorganisaties, etc. Ook is de interactieve lezing interessant voor Social Professionals die werken met kwetsbare gezinnen in het algemeen.

Erik Smid boeken voor een lezing of gastcollege?
Bel of mail ons

Interactieve Lezing: Betekenis van het begrip empowerment voor de Social Professional’

Inleiding
Wat moet de Social Professional denken van het inzetten van ervaringsdeskundigheid? Social Professionals werken bij voorkeur methodisch en vinden de term ‘ervaringsdeskundigheid’ vaak ongrijpbaar. Het is namelijk nog niet zo vanzelfsprekend dat de Social Professional zijn eigen ervaringskennis inzet ten bate van hulpverleningstrajecten.

Wat?
Tijdens deze interactieve lezing gaat Erik verdiepend in op deze overwegingen, waarbij hij de brug wil slaan tussen beide werelden. Hij deelt zijn visie op het vraagstuk hoe de Social Professional een mensgerichte bijdrage kan leveren. Met als doel dat de kwetsbare medemens zijn eigen kracht meer gaat ervaren en er oplossingsgericht gewerkt kan worden.

Deze inspirerende lezing is voor het eerst gepresenteerd op het landelijk congres: De inzet van ervaringsdeskundigheid op 14 juni 2017 in Ede, georganiseerd door Zorg+Welzijn. Erik nam hierbij een bijdrage voor zijn rekening met als titel: Ervaringsdeskundige versus Professional? Af van het hokjesdenken! De lezing werd tijdens de maximale aanwezigheid (60 mensen) door Social Professionals en ervaringsdeskundigen zeer goed ontvangen.

Voor wie?
Social professionals zoals: hulpverleners, gedragswetenschappers en beleidsmedewerkers, werkzaam binnen Zorg & Welzijn die te maken hebben met complexe gezinsproblematiek binnen Lvb-organisaties , GGZ, maatschappelijke dienstverlening of Thuiszorgorganisaties, etc. Ook is deze interactieve lezing interessant voor Social Professionals die werken met kwetsbare gezinnen in het algemeen. Erik Smid is een ervaren spreken en heeft inspirerende lezingen verzorgt voor welzijnsorganisaties door het hele land.

Groepsgrootte: max 200 mensen