Sinds 2018 verzorg ik voor zorg– en welzijnsmedewerkers inspiratielezingen, waarbij ik mijn persoonlijke visie deel over hoe wij ons vanuit hart en ziel in kunnen zetten voor onze hulpbehoevende medemens.

De huidige bureau– en technocratie binnen onze sector heeft tot gevolg dat wij als beroepskrachten steeds minder plezier en vervulling uit ons werk halen. Tegelijkertijd wordt binnen onze maatschappij de roep steeds sterker dat we als samenleving de menselijke maat weer zouden moeten terugvinden. Ik ben ervan overtuigd dat deze ontwikkelingen ons als beroepsgroep uitnodigt ons te bevrijden van bureau- en technocratische invloeden. Immers wanneer wij vrij zijn, dan kunnen wij ons volledig met hart en ziel inzetten voor onze medemens. ‘Als je als vrije zorg- en welzijnsmedewerker vertrekt vanuit hart en ziel, dan ben je een open, warm en waarde(n)-vol mens ten opzichte van jezelf en jouw hulpbehoevende medemens’.

Voor wie
Met mijn bijdragen richt ik mij op de groep zorg- en welzijnsmedewerkers die dagelijks in de praktijk actief zijn. Ook zijn studenten of ex-medewerkers van harte welkom.


Inspiratielezingen voor zorg- en welzijnsorganisaties

Het is voor zorg- en welzijnsorganisaties mogelijk om mij te boeken voor een inspiratielezing.