Erik is opgegroeid met drie verstandelijk beperkte gezinsleden. In zijn lezing staat hij stil bij de complexe gezinssituatie waarin hij is opgegroeid. Zijn empowerende boodschap rondom de zin van hulpverlening is universeel. En is voor sociale professional vanuit diverse sectoren meer dan waardevol om kennis van te nemen in het kader van het kunnen creëren van empowerment.

Inspirerende Lezingen & gastcolleges met als thema empowerment

erik_right

Erik verzorgt tijdens studiedagen, congressen en beleidsdagen interactieve lezingen over zijn ervaringen over hoe het is om op te groeien met drie verstandelijk beperkte gezinsleden. Zijn gezinssituatie had tot gevolg hij al vroeg in zijn leven uitgedaagd om thuis zijn ontwikkeling in ‘eigen beheer’ te nemen. Tijdens de interactieve lezing staat Erik uitgebreid stil wat de betekenis was van waardevolle mensen om hem heen. Ook staat hij stil bij de empowerende rol van de sociale professionals. Zijn verhaal is aan de hand van deze overstijgende inzichten een verrijking voor Social Professionals die (meer) praktische inzichten en tools willen hebben met betrekking tot het ondersteunen van kwetsbare kinderen en hun ouders. Maar ook professionals binnen andere sectoren kunnen inspiratie halen uit zijn universele, menselijke visie op de hulpverlening. Dit maakt dat Erik ook op medewerkersdagen of organisatiebrede bijeenkomsten wordt uitgenodigd om medewerkers bewust te maken van de empowerende waarde die zij als mens en sociale professional  vertegenwoordigen.

header_lezing_web_800px

Tijdens de interactieve lezing is er, ondanks dit pittig thema, veel ruimte voor humor. Er is een interactief gedeelte in het programma opgenomen, waardoor deelnemers ruim de mogelijkheid krijgen om verdiepende vragen te stellen rondom zijn jeugdervaringen en om de praktische vertaalslag te kunnen maken naar de inzet van empowerment binnen de  dagelijkse hulpverleningspraktijk.

Voor wie?
Social professionals zoals: hulpverleners, gedragswetenschappers en beleidsmedewerkers, werkzaam binnen Zorg & Welzijn die te maken hebben met complexe gezinsproblematiek binnen Lvb-organisaties , Jeugdzorg/ Jeugdbescherming, voogdijinstellingen, GGZ, maatschappelijke dienstverlening of Thuiszorgorganisaties, etc. Ook is de interactieve lezing interessant voor Social Professionals die werken met kwetsbare gezinnen in het algemeen.

Erik Smid boeken voor een lezing of gastcollege?
Bel of mail ons

Interactieve Lezing: Betekenis van het begrip empowerment voor de Social Professional’

Inleiding
Wat moet de Social Professional denken van het inzetten van ervaringsdeskundigheid? Social Professionals werken bij voorkeur methodisch en vinden de term ‘ervaringsdeskundigheid’ ongrijpbaar. Het is dus heden ten dage helemaal niet vanzelfsprekend dat de Social Professional zijn eigen ervaringskennis inzet ten bate van hulpverleningstrajecten. Daarbij lijkt ontwikkeling van de nieuwe beroepsgroep ‘ervaringsdeskundigen’ het effect te bewerkstelligen dat de Social Professional zijn of haar werkdomein moet verdedigen. Wat te doen voor de Social Professional die zich aangetast voelt in zijn of haar beroepsidentiteit? Immers, wie heeft nu de uiteindelijke expertise?

Wat?
Tijdens deze interactieve lezing gaat Erik verdiepend in op deze overwegingen, waarbij hij de brug wil slaan tussen beide werelden. Dit vraagt natuurlijk wel een bewustzijnslag bij de Social Professional met betrekking tot het begrijpen van de meerwaarde die ervaringskennis kan vormen. Tegelijkertijd staat Erik stil bij hoe de Social Professional de brug kan slaan tussen enerzijds het methodisch werken en anderzijds de inzet van ervaringskennis. Daarbij staat Erik uitgebreid stil bij de strategische waarde van ervaringskennis binnen het hulpverleningstraject. Erik vat de integratie van beiden vormen van expertise samen in de rol van ‘de betekenisvolle ander’, die betekenisvol en mensgericht functioneert. Waardoor de Social Professional alswel de cliënt of cliëntsysteem aan kracht wint en er meer sprake is van oplossingsgericht werken.

Door wie?
Erik Smid neemt tijdens deze lezing zijn professionele expertise als maatschappelijk werker & psychosociale therapeut mee en zijn ervaringsdeskundigheid op het gebied van complexe gezinsproblematiek. Tijdens zijn werkzaamheden als Social Professional maakte hij met succes al snel de ontwikkeling door om ‘empowerend’ te werken met cliënten. In 2011 besloot hij om als trainer Social Professionals te empoweren op basis van zijn eigen levens- en professionele ervaringen. Dankzij zijn ontwikkeling als trainer heeft hij ruime ervaring met het in de kracht zetten van de Social Professional, waarbij hij bij voorkeur de dagelijkse casuïstiek als uitgangspunt neemt. Vanuit de opvatting dat ervaringsleren de meest effectieve manier is om aan te sluiten op de dagelijkse praktijk.

Deze inspirerende lezing is voor het eerst gepresenteerd op het landelijk congres: De inzet van ervaringsdeskundigheid op 14 juni 2017 in Ede, georganiseerd door Zorg+Welzijn. Erik nam hierbij een bijdrage voor zijn rekening met als titel: Ervaringsdeskundige versus Professional? Af van het hokjesdenken! De lezing werd tijdens de maximale aanwezigheid (60 mensen) door Social Professionals en ervaringsdeskundigen zeer goed ontvangen.

Voor wie?
Social professionals zoals: hulpverleners, gedragswetenschappers en beleidsmedewerkers, werkzaam binnen Zorg & Welzijn die te maken hebben met complexe gezinsproblematiek binnen Lvb-organisaties , GGZ, maatschappelijke dienstverlening of Thuiszorgorganisaties, etc. Ook is deze interactieve lezing interessant voor Social Professionals die werken met kwetsbare gezinnen in het algemeen. Erik Smid is een ervaren spreken en heeft inspirerende lezingen verzorgt voor welzijnsorganisaties door het hele land.

Groepsgrootte: max 200 mensen

Reviews

Ik werk met een grote groep gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, therapeuten, diagnostici, paramedici en medici in de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze ambitie is om dit vooral op de plek te doen waar wordt geleefd, gewerkt, geleerd etc. Hoog in het vaandel staat dat we naast de cliënt en verwanten staan en onderzoeken en doen wat nodig is in afstemming met hen waar het over gaat. Ik had over Erik gehoord en zag dat mensen waren geraakt omdat Erik een verhaal had vanuit zijn eigen perspectief, bij ons het zogeheten cliëntperspectief.

In een bijeenkomst met alle benoemde disciplines heeft Erik uitgebreid verteld over het opgroeien in een gezin als normaal begaafd kind bij verstandelijk beperkte ouders en zus en hoe hij de hulpverlening hierbij heeft ervaren. Ik vond het wel spannend omdat het kritische medewerkers zijn. Er werd in alle rust geluisterd en vervolgens konden er vragen gesteld worden aan Erik met daarbij de motivatie waarom je die vraag stelde. Door de vragen zag je dat het verhaal van Erik mensen raakte en dat dilemma’s (wanneer grijp je in, had je er willen zijn, vind je het goed dat je thuis bent blijven wonen of hadden we een andere plek voor je moeten zoeken, wat is het allerbelangrijkste voor je etc.) heel puur gedeeld werden. De kwetsbaarheid van het vak, de medewerkers kwam hier heel mooi op tafel. Er ontstonden mooie gesprekken. Ook leverde Erik handvatten aan die bruikbaar zijn voor de medewerkers.

Hierna heb ik Erik nogmaals zijn verhaal horen vertellen. Dit voor managers, en medewerkers betrokken bij de start/⁠intake van de dienstverlening. Het verhaal werd ondersteund door toneelspel waar interactiviteit mogelijk was. De beelden die we zagen troffen ons ook. Het besef dat we binnenkomen bij de ander en met aanbod komen ipv daadwerkelijk kennis maken, onderzoeken, tijd nemen etc.

Kortom, het verhaal van Erik, de werkvormen die hij gebruikt raken je en zijn eye-⁠openers voor medewerkers. Dit wordt nog versterkt door de tomeloze energie en positiviteit van Erik zelf!

Hester de Graaf
Manager ‘s Heeren Loo – Advisium