Erik deelt tijdens interactieve lezingen zijn inspirerende boodschap waarbij hij verdiepend stilstaat bij wat het betekent om vanuit hart en ziel zorg te verlenen.   

erik_right

Erik Smid zette in 2011 de stap om als spreker gespecialiseerde zorgmedewerkers aan hand van zijn ervaringsverhaal en zijn achtergrond als beroepskracht te inspireren. Sinds 2018 is Erik zich steeds meer gaan richten op het verzorgen van inspirerende lezingen voor zorg- en welzijnsmedewerkers vanuit allerlei disciplines. Tijdens deze lezingen gaat hij verdiepend in op de vraag hoe je als medewerker  een bijdrage kan leveren vanuit hart en ziel. Dit leidt namelijk tot meer veerkracht, vitaliteit en werkplezier. Daarbij staat hij stil bij wat nodig is om vanuit hart en ziel te kunnen blijven werken.

‘Als je als zorg- en welzijnsmedewerker vertrekt vanuit de verbinding met jouw hart en ziel, dan ben je een volledig, warm en waarde(n)-vol mens ten opzichte van jezelf en jouw hulpbehoevende medemens.


Voor wie?
Zorg- en welzijnsmedewerkers uit verschillende disciplines, oa: hulpverleners, gedragswetenschappers en beleidsmedewerkers die op zoek zijn naar een verdiepende, mensgerichte visie

Erik Smid boeken voor een interactieve lezingen en of inspiratieworkshop?
Bel of mail ons