De Trainers

Crossdynamic
Erik Smid en Tessa van Overbeek combineren sinds 2011 hun persoonlijke talenten en vaardigen. Hierdoor kunnen zij een bijdrage leveren aan zowel  het ontwikkelen van competenties en vaardigheden bij de Social Professional, als wel ondersteuning bieden bij het inhoudelijk vormgeven van complexe gezins- en opvoedingsproblematiek. Waar nodig maken wij gebruik van een vast netwerk van ervaren trainers & trainingsacteurs.

erik_smid_foto2

Erik Smid
Binnen Crossdynamic zet Erik Smid als social professional zijn ervaringskennis in ten bate van het systemisch hanteren van multigezinsproblematiek. Als  kind heeft hij ervaren hoe het is om op te groeien met verstandelijk beperkte gezinsleden. Al vroeg in zijn jeugd heeft hij zijn ontwikkeling in eigen hand genomen en via het speciaal onderwijs zijn eigen weg vervolgd. Uiteindelijk heeft hij de opleiding tot maatschappelijk werker voltooid. Al vrij snel heeft Erik de stap gezet om als vrijgevestigd psychosociaal therapeut op het gebied van traumaverwerking actief te zijn. Sinds 2011 zet hij zich in voor het systemisch hanteren van multigezinsproblematiek aan de hand van zijn tweetaligheid:
Door het transformeren van zijn jeugdervaringen heeft hij veel praktische kennis opgedaan rondom het kunnen hanteren van multigezinsproblematiek. Daarnaast is het voor hem mogelijk om op een inspirerende wijze de social professional, met inzet van diverse werkvormen, in zijn kracht te zetten. Aan de hand van zijn ervaringen van de afgelopen jaren heeft hij de Systemische Gezins-Analyse ontwikkeld.

 Tessa van Overbeektessa_van_overbeek_foto1
Tessa biedt al meer dan 20 jaar ondersteuning bij hoe effectief te communiceren om een doelstelling gezamenlijk te bereiken. Tessa heeft sterke kwaliteiten ontwikkeld om snel te kunnen analyseren vanuit welke ‘laag’ en ‘drijfveer’ een Social Professional communiceert met de gezinsleden. Door deze analyse mee te nemen tijdens een oefensessie, middels  rollenspellen, kan zij een interventie effectief en concreet maken. Omdat Tessa van mening is dat elke interventie pas succesvol is als er sprake is van een goede samenwerkingsrelatie, geeft zij op dit gebied veel praktische ‘tools’ mee. Ook is Tessa verantwoordelijk voor het regisseren van de theatervoorstelling ‘Alleen Vooruit’. Daarnaast levert zij een bijdrage middels interactieve theaterworkshops, waarbij zij een oefensituaties aan de hand van casuïstiek met de acteurs neerzet. Tessa neemt dan de rol aan van hulpverlener en is door deelnemers te regisseren bij het praktisch oefenen van gezinsinterventies. Ze heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende communicatiemodules en -strategieën. Daarnaast werkt zij als trainer voor onder meer: de Verloskunde Academie Groningen, Twynstra & Gudde en diverse andere bedrijven en zorgorganisaties.