De Trainers

Erik Smid en Tessa van Overbeek combineren sinds 2011 hun persoonlijke talenten en vaardigen met als doel dat Social Professionals direct resultaten kunnen behalen binnen ondersteuningstrajecten. Waar nodig  maken wij gebruik van een vast netwerk van ervaren trainers & trainingsacteurs. Hierdoor kunnen wij zowel aandacht te besteden aan het ontwikkelen van competenties en vaardigheden bij de Social Professional, als wel het inhoudelijk vormgeven van gezinscasuïstiek.

erik_smid_foto2

Erik Smid
Erik Smid (1973) is een ervaren maatschappelijk werker & psychosociaal therapeut. In 2011 zette hij de stap om vanuit Crossdynamic zijn ervaringsexpertise in te zetten. Dankzij het volgen van diverse leertrajecten is hij in staat om een overstijgende en verdiepende bijdrage te leveren rondom gezins- en opvoedingsproblematiek. Erik is
gedurende zijn persoonlijke- & professionele vorming steeds meer gaan beseffen hoe belangrijk het is om het gehele gezinssysteem te betrekken bij het oplossen van gezinsvraagstukken. Het is voor hem mogelijk om zijn ervaringsexpertise te combineren met het systeemgericht hulpverlenen.
De ervaringen die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan is voor hem reden om in 2019 zijn boek Social Professional Empowerment te publiceren.

Tessa van Overbeektessa_van_overbeek_foto1
Tessa biedt al meer dan 20 jaar ondersteuning bij hoe effectief te communiceren om een doelstelling gezamenlijk te bereiken. Tessa heeft sterke kwaliteiten ontwikkeld om snel te kunnen analyseren vanuit welke ‘laag’ en ‘drijfveer’ een Social Professional communiceert met de gezinsleden. Door deze analyse mee te nemen tijdens een oefensessie, middels  rollenspellen, kan zij een interventie effectief en concreet maken. Omdat Tessa van mening is dat elke interventie pas succesvol is als er sprake is van een goede samenwerkingsrelatie, geeft zij op dit gebied veel praktische ‘tools’ mee. Ze heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende communicatiemodules en -strategieën. Naast trainer actief  met als thema: Positieve Gespreksvoering. Daarnaast werkt zij als trainer voor onder meer: de Verloskunde Academie Groningen, Twynstra & Gudde en diverse andere bedrijven.