Geschillenprocedure

Geschillenprocedure CROSSDYNAMIC Klachtenregeling Sinds  01-01-2016 is de Wkkgz van kracht. Volgens de Wet kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg is iedere social professional verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over … Meer lezen over Geschillenprocedure