Ons training aanbod 2021-2022

TeamTunen voor Social Professionals

Teamtunen vertalen wij als: het met het zorgteam afstemmen van de diverse groepsdynamische lagen van de samenwerking. Een zorgteam kan pas optimaal functioneren als elke deelnemer op alle groepsdynamische lagen volledige committent geeft aan zichzelf en het gehele zorgteam. Lees meer…

Systemisch werken aan multigezinsproblematiek

Erik is al meerdere jaren actief als casuïstiekbegeleider voor professionals die werkzaam zijn binnen multiprobleemgezinnen. Met inzet van zijn  systemische werkvorm Systemische Gezins-Analyse is het mogelijk te werken aan empowerende interventies. Lees meer…

Empowerment realiseren!

Social Professional Empowerment (SPE) versterkt Social Professionals bij het hanteren van ouder-kindproblematiek, doordat het de mogelijkheid geeft om de werkvorm Systemische Gezins-Analyse praktisch eigen te kunnen maken. Lees meer…

Geheel vrijblijvend een offerte aanvragen?
Klik hier..