‘Teamtunen is het onderling afstemmen van ieders unieke kwaliteiten en talenten, waardoor er een natuurlijke rolverdeling kan ontstaan binnen het team als geheel.’

Het is ons uitgangspunt dat een team pas optimaal kan functioneren als elke deelnemer een volledige committent geeft aan zichzelf en het gehele team. Immers dan is een team in staat elkaar onderling te versterken. Tegelijkertijd is het zo dat een mens een intrinsieke behoefte heeft om zichzelf als waardevol te ervaren en betekenisvolle relaties te willen onderhouden. Deze twee uitgangspunten vormen de basis voor het Teamtunen.

Werkwijze

1. Persoonlijk profiel
De centrale vraag die binnen een team altijd beantwoord dient te worden is: ‘wie en wat beteken ik in het team?’ en ‘wat betekent het team voor mij?’ Een deelnemer wil van nature een bijdrage leveren. Naar mate deze bijdrage een beroep doet op de aangeboren talenten en kwaliteiten, voelt hij of zij zich ten diepste betrokken bij het behalen van de organisatiedoelen. Helaas spelen vaak op de achtergrond oude rolopvattingen of  vastgeroeste oordelen mee, die het zien van elkaars  meerwaarde in de weg staan. Hierdoor is de samenwerking niet meer constructief en productief. Teamtunen maakt het mogelijk om van iedere deelnemer de van nature aanwezige kwaliteiten en talenten in korte tijd te verhelderen. Op basis hiervan ontstaat een persoonlijk profiel.

2. Teamprofiel
De volgende stap is dat alle deelnemers zicht krijgen op wat zij als een geheel voor elkaar kunnen betekenen. De verschillende persoonlijke profielen worden gekoppeld aan een overstijgend teamprofiel. In deze fase staan wij dus stil bij hoe de diverse deelnemers elkaar onderling kunnen versterken door actief gebruik te maken van de aanwezige natuurlijke kwaliteiten en talenten. Kortom: De deelnemers ontdekken bij wie zij voor welk vraagstuk het beste terecht kunnen en wat de natuurlijke samenhang is binnen het team.

3. Inbedding
De laatste stap is om het teamprofiel een blijvende inbedding te geven, zodat het team langdurig zelfsturend kan functioneren. De deelnemers  gaan in deze fase bewust aan de slag met hun teamprofiel. Dit betekent dat zij verantwoordelijk nemen voor zichzelf en zijn of haar eigen aandeel in het team. Dit versterkt het probleemoplossend vermogen.

Evaluatie
Na het uitwerken van deze fasen komen wij natuurlijk langs voor een evaluatie. Eventueel is het mogelijk een follow-up te doen op het moment dat u merkt dat uw team dit nodig heeft.


Reviews

Jolanda Dijkhuis:
Een tijdje geleden hebben wij met ons team een ‘Team Tuning-sessie’ mee mogen maken, die werd begeleid door Tessa en Erik van Crossdynamic. Ons team bestaat uit meerdere personen die vanuit verschillende organisaties eenzelfde rol vervullen. In het dagelijks leven zullen wij niet heel nauw met elkaar samenwerken, maar omdat wij dezelfde rol allemaal op onze eigen manier invullen kunnen we elkaar wel versterken. Aan de hand van te vertellen waar je heel erg blij van wordt, werd snel duidelijk welke sterke punten bij je horen. Door heel scherp te luisteren naar het verhaal wist Erik een haarscherpe typering te maken door middel van het benoemen van een archetype. En hij wist daarbij ook goed te verwoorden waarom juist dit woord je typeert. Door dit weer terug te leggen op het verhaal legde hij uit, waarom dit woord zo goed past. Daarbij ontdekten we zelf wat de voordelen maar ook de valkuilen zijn van dit archetype. En dit geeft je handvatten om hiernaar te handelen. Het mooie is dat dit woord komt uit een positieve ervaring, en dus jouw drijfveren, en manier van acteren vertegenwoordigt. Het wonderlijke is, dat dit woord bij al onze teamleden 100% klopte. Het zorgde direct voor inzicht en het lukte ons ook direct om in te zien wie we op welke taken goed kunnen inzetten. Bijzonder en waardevol!
(Jolanda Dijkhuis, Dorpencoördinator Gemeente Bedum / Vitaliteitscoördinator (a.i.) at Gemeente De Marne

Lea Nys:
Recent heb ik een persoonlijke scan van Erik Smid mogen ontvangen welke ruim een uur duurde. Vertrekkend vanuit mijn antwoorden op 3 korte vragen en dankzij een diepgaand luisteren, scherp analyseren en integreren, bouwde Erik stapsgewijs een persoonlijk profiel op van mijn functioneren als psycholoog / psychotherapeut. Uitgaande van 2 belangrijke krachten in mijn persoonlijk functioneren ontstond er een overstijgende synthese die een archetypische rol vertegenwoordigde. Erik nam de tijd om elke kracht en rol uit te diepen en te verhelderen wat hij soms onderbouwde vanuit zijn kennis en ervaring als psychosociaal therapeut en soms meer vanuit een meer geestelijk filosofisch perspectief. Er ontstond gaandeweg meer diepte en reliëf in de zich ontrollende scan. Het bijzondere was dat er vele  aspecten van mijn persoonlijkheid en persoonlijke groei samen kwamen in een nieuw fris perspectief omtrent mijn persoonlijk profiel. Het vormde een bevestiging van bepaalde mogelijkheden, kwaliteiten en krachten . Het werd langzaam duidelijker hoe deze bij een vruchtbare samenwerking kunnen uitmonden in een natuurlijke rol. Deze archetypische rol voelde als een “aha erlebnis”: een herkennen van iets essentieels in mezelf wat tegelijk raakt aan een diepere en verdere betekenisgeving in mijn werk en toekomst. De hele scan deed me sterker beseffen wat mijn persoonlijke bijdrage is in mijn werk en in mijn team en deed me inzien hoe ik mijn eigenheid meer of beter kan inzetten in toekomstige situaties binnen maar ook buiten mijn (huidige) werk. Het deed me ook beter begrijpen waarom ik bepaalde keuzes gemaakt heb in mijn ontwikkeling en loopbaan.  Er was ook aandacht voor de valkuilen die bij de krachten horen als ze extreem worden ingezet. Ook dat is een waardevolle reminder voor de momenten waarop ze de kop kunnen opsteken. Kortom, het was erg inspirerend, enthousiasmerend en tevens geruststellend om te merken dat ik de anderen het meest kan “dienen” als ik mijn eigen drive, (verborgen) krachten en natuurlijke rol waarmaak. Het voelt een beetje als thuiskomen bij jezelf.De begeleiding door Erik heb ik als heel prettig, betrokken, toegankelijk en wijs ervaren. Ik kan het ieder die op zoek is naar een verfrissende en verdiepende kijk aangaande zijn persoonlijk functioneren van harte aanraden.
(Lea Nys, Psychotherapeut/ Hoofdbehandelaar PsyQ, Maart 2016)

Petra Smid:
Afgelopen week heb ik een persoonlijke scan van Erik mogen ontvangen. Drie korte vragen van Erik en mijn antwoorden daarop vormen de basis van de persoonlijke scan die ongeveer een uur tot anderhalf uur duurt. In heldere verwoordingen gaf Erik vervolgens weer waar mijn specifieke persoonlijkheid uit is opgebouwd. Hij stipt fases aan die ik heb doorlopen in mijn leven en wat mij dit heeft opgeleverd vertaald in mijn persoonlijke drijfveren, krachten en talenten. Hij weet hij met zijn opgedane kennis en ervaring goed weer te geven hoe dit alles samenkomt en resulteert in een persoonlijk profiel met daarbij behorende uitdagingen, valkuilen en kansen. De scan gaf mij in relatief zeer korte tijd een helder beeld over waar ik sta ten opzichte van mijzelf, mijn partner, kinderen of collega’s. Hoe ik relateer aan andere archetypen en waar de volgende stap ligt in mijn ontwikkeling. Ik voelde mij gezien en begrepen en het klopte wat Erik vertelde. De meerwaarde voor mij is het samenkomen van dit alles in 1 plaat/overzicht, in 1 gesprek en in gewone taal waardoor ik verschillende onderdelen van mijn ontwikkeling in een groter geheel kon plaatsen en direct voelde en zag waar de kern ligt van mijn ontwikkeling. Erik heeft een nuchtere kijk op het leven en weet met humor en begrip op plezierige en laagdrempelige wijze door middel van de persoonlijke scan nieuwe inzichten over te brengen waar je direct je voordeel mee kunt doen in je eigen ontwikkeling op privé of zakelijk gebied.
(Petra Smid, Sociaal Ondernemer, Februari 2016)