‘Teamtunen is het op elkaar afstemmen van ieders aangeboren kwaliteiten en talenten, waardoor er een natuurlijke rolverdeling kan ontstaan binnen het team als geheel.’

Het is ons uitgangspunt dat een zorgteam pas optimaal kan functioneren als elk teamlid ervaart dat hij of zij een betekenisvolle bijdrage kan leveren. De mens heeft namelijk een intrinsieke behoefte om zichzelf als waardevol te ervaren en om betekenisvolle relaties te willen onderhouden. Wanneer het team tegemoet kan komen aan deze behoeften, dan  is een team in staat elkaar onderling te versterken en teamdoelen te behalen.

Werkwijze

1. Persoonlijk profiel
De centrale vraag die binnen een team altijd beantwoord dient te worden is: ‘Wie en wat beteken ik in het team?’ en ‘Wat betekent het team voor mij?’ Ons uitgangpunt hierbij is dat als elke deelnemer zijn nature aanwezige talenten en kwaliteiten kan inzetten, dan voelt hij of zich ten diepste betrokken bij het behalen van de organisatiedoelen. Door op een intuïtieve wijze de van nature aanwezige kwaliteiten en talenten bij medewerkers concreet te benoemen en samen te vatten,  ontstaat een persoonlijk profiel.

2. Teamprofiel
De volgende stap is dat alle deelnemers zicht krijgen op wat zij als een geheel voor elkaar kunnen betekenen. De verschillende persoonlijke profielen worden gekoppeld aan een organische teamprofiel. In deze fase staan wij dus stil bij hoe de diverse deelnemers elkaar onderling kunnen versterken door actief gebruik te maken van de aanwezige natuurlijke kwaliteiten en talenten. Kortom: De deelnemers ontdekken bij wie zij voor welk vraagstuk het beste terecht kunnen en wat de natuurlijke samenhang is binnen het team.

3. Inbedding
De laatste stap is om het teamprofiel een blijvende inbedding te geven, zodat het team langdurig zelfsturend en kan blijven functioneren. De deelnemers  gaan in deze fase bewust aan de slag met hun organisch teamprofiel. Dit betekent dat zij verantwoordelijk nemen voor zichzelf en zijn of haar eigen aandeel in het team. Dit versterkt het probleemoplossend- en zelfsturend vermogen.


Reviews

Jolanda Dijkhuis:
Een tijdje geleden hebben wij met ons team een ‘Team Tuning-sessie’ mee mogen maken, die werd begeleid door Tessa en Erik van Crossdynamic. Ons team bestaat uit meerdere personen die vanuit verschillende organisaties eenzelfde rol vervullen. Door heel scherp te luisteren naar het verhaal wist Erik een haarscherpe typering te maken door middel van het benoemen van een archetype. En hij wist daarbij ook goed te verwoorden waarom juist dit woord je typeert. Daarbij ontdekten we zelf wat de voordelen maar ook de valkuilen zijn van dit archetype. En dit geeft je handvatten om hiernaar te handelen. Het zorgde direct voor inzicht en het lukte ons ook direct om in te zien wie we op welke taken goed kunnen inzetten. Bijzonder en waardevol! (Jolanda Dijkhuis, Dorpencoördinator Gemeente Bedum / Vitaliteitscoördinator (a.i.) at Gemeente De Marne

Lea Nys:
Recent heb ik een persoonlijke scan van Erik Smid mogen ontvangen. Het bijzondere was dat er vele  aspecten van mijn persoonlijkheid en persoonlijke groei samen kwamen in een nieuw fris perspectief omtrent mijn persoonlijk profiel. De hele scan deed me sterker beseffen wat mijn persoonlijke bijdrage is in mijn werk en in mijn team en deed me inzien hoe ik mijn eigenheid meer of beter kan inzetten in toekomstige situaties binnen maar ook buiten mijn (huidige) werk. Kortom, het was erg inspirerend, enthousiasmerend en tevens geruststellend om te merken dat ik de anderen het meest kan “dienen” als ik mijn eigen drive, (verborgen) krachten en natuurlijke rol waarmaak. Het voelt een beetje als thuiskomen bij jezelf.  (Lea Nys, Psychotherapeut/ Hoofdbehandelaar PsyQ, Maart 2016)

Petra Smid:
In heldere verwoordingen gaf Erik vervolgens weer waar mijn specifieke persoonlijkheid uit is opgebouwd. Hoe ik relateer aan andere archetypen en waar de volgende stap ligt in mijn ontwikkeling. Ik voelde mij gezien en begrepen en het klopte wat Erik vertelde. De meerwaarde voor mij is het samenkomen van dit alles in 1 plaat/overzicht, in 1 gesprek en in gewone taal waardoor ik verschillende onderdelen van mijn ontwikkeling in een groter geheel kon plaatsen en direct voelde en zag waar de kern ligt van mijn ontwikkeling. (Petra Smid, Sociaal Ondernemer, Februari 2016)