‘Door persoonlijke drijfveren en natuurlijke talenten te vertalen in archetypes, zal de onderlinge communicatie en samenwerking zo verbeteren dat resultaten worden behaald

Wij geloven dat een zorg- of welzijnsteam pas optimaal kan functioneren als elk teamlid ervaart dat hij of zij een unieke, betekenisvolle bijdrage kan leveren. De mens heeft namelijk van nature een intrinsieke behoefte om zichzelf als waardevol te ervaren en om betekenisvolle relaties te willen onderhouden.

1. Commitment
De centrale vraag die binnen een team altijd beantwoord dient te worden is: ‘Wie en wat beteken ik in het team?’ en ‘Wat betekent het team voor mij?’ Deze vragen worden beantwoord op het moment dat de persoonlijke drijfveren en natuurlijke talenten concreet zijn vertaald in archetypen. Zo kan bijvoorbeeld een teamlid die communiceert en handelt vanuit de archetype De Diplomaat leren om beter af te stemmen en samen te werken met een teamlid die De Rebel uitdraagt. Op deze wijze kan het gehele teamsysteem op een organische wijze naar concrete resultaten toewerken.

2. Een teamsysteem van Archetypen
De volgende stap is dat alle teamleden zicht krijgen bij wie zij voor welk vraagstuk het beste terecht kunnen. In wezen gaat het er in deze fase om dat alle teamleden systeembewust zijn. Kortom: De teamleden begrijpen elkaars kwaliteiten, talenten en valkuilen.

3. Autonomie en Verantwoordelijkheid
De laatste stap is dat het team langdurig zelfsturend kan blijven functioneren. Dit betekent dat op basis van de verschillende archetypen de teamleden verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen functioneren, het kunnen aanspreken van andere teamleden en het werken aan gezamenlijke teamdoelen.

‘ Als mensen doen waar zij ten diepste (intrinsiek) goed in zijn, dan leveren zij op een natuurlijke wijze een bijdrage voor het geheel.  Wij bezien een team niet als een klein onderdeel, maar als datgene wat de organisatie voortdrijft. Alle teams te samen vormen namelijk het hart van de organisatie. Hoe gezonder alle teams functioneren, hoe meer draagkracht de organisatie heeft. Een team dat in balans is streeft automatisch naar winst en resultaat.’


Reviews

Jolanda Dijkhuis:
Een tijdje geleden hebben wij met ons team een sessie Teamcoaching mee mogen maken, die werd begeleid door Tessa en Erik van Crossdynamic. Ons team bestaat uit meerdere personen die vanuit verschillende organisaties eenzelfde rol vervullen. Door heel scherp te luisteren naar het verhaal wist Erik een haarscherpe typering te maken door middel van het benoemen van een archetype. En hij wist daarbij ook goed te verwoorden waarom juist dit woord je typeert. Daarbij ontdekten we zelf wat de voordelen maar ook de valkuilen zijn van dit archetype. En dit geeft je handvatten om hiernaar te handelen. Het zorgde direct voor inzicht en het lukte ons ook direct om in te zien wie we op welke taken goed kunnen inzetten. Bijzonder en waardevol! (Jolanda Dijkhuis, Dorpencoördinator Gemeente Bedum / Vitaliteitscoördinator (a.i.) at Gemeente De Marne