Logo_AV_review

Reacties van deelnemers op de interactieve Scène en Theatervoorstelling

scene_logo

Roland Stavorinus:
(Regiodirecteur ‘s Heeren Loo Zorggroep)

“Crossdynamic heet in het afgelopen jaar twee keer een indrukwekkende  theatervoorstelling laten zien. Deze theatervoorstelling geeft een inkijk in het leven van een gezin dat te maken heeft met leden die verstandelijk beperkt zijn. Het effect op het publiek, dat voornamelijk bestond uit mensen die werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, is enorm. De voorstelling zorgt er voor dat toeschouwers zich vooral realiseren dat begeleiding van gezinnen maatwerk is en geen gestandaardiseerde opgave. Dat verwondering en verbazing professionals verder kan helpen bij het begeleiden van gezinnen en empathie en dialoog de basis is. De kwetsbaarheid die Erik in zijn rol legt is een buitenkans voor professionals om te leren in de praktijk. De rollen die de andere leden van het theatergezelschap vervullen is van hoog niveau en levensecht.

Aldith Hunkar:
“Ik maakte dit jaar kennis met de voorstelling van Erik Smid tijdens de tweedaagse conferentie van ’s Heerenloo, waar ik dagvoorzitter was. Doel van de conferentie was onder andere om inzichtelijk te maken wat er speelt binnen de zorg sector en vooral wie de mensen zijn die zorg nodig hebben. Eriks indringende verhaal gaat over zijn jeugd in een gezin met drie verstandelijk gehandicapten. De vorm die hij kiest om zijn verhaal te vertellen had veel impact op de zaal; wat is “echt” en wat is “gespeeld”? Daarmee zet Erik zijn publiek op positieve wijze op het verkeerde been.

interactieve_scene_jan17


Oprecht, samen, ontroerend, mooi acteerwerk, diepgaand en complex en ook gewoon leuk. Mooi om vanuit verschillende invalshoeken (fysiek, emotioneel, cognitief, zingeving, etc.) het diepe effect op het hele mens zijn van het kind te ervaren.
Ramon de Groot


Heel interessant en verhelderend. Mooie, ogenschijnlijk eenvoudige manier om in beeld te brengen wat er kan gebeuren in een gezin met LVB ouders. Vooral het inzicht dat wat er niet gebeurt heel bepalend kan zijn voor de ontwikkeling van kinderen. We kijken vooral naar schadelijke dingen die wel gebeuren.
Anna Verhaaren


Zo herkenbaar en leerzaam, goed gespeeld, dacht soms dat het echt was. Confronterend en ook pijnlijk dat het kind niet gezien wordt. Ik heb nu inzicht gekregen in dat waar het kind van LVB ouders zijn identiteit aan onttrekt, dat erkenning, prikkelen en aandacht geven (aan ieder in het gezin) heel belangrijk zijn en dat je stilstaat bij wat het kind doet (mantelzorg).
Carolien van de Mheen


Indrukwekkend en confronterend. Met name opnieuw bewustwording van dat wat de basishouding van de hulpverlener moet zijn: er zijn, aansluiten, aandacht hebben en luisteren.
Antoinette van Putte


Bijzonder en het ‘beeldende’ karakter is een mooie toevoeging t.o.v. het verhaal dat verteld wordt. Acteurs complimenten! Neem de interne schat van het kind niet weg, erken en zie deze, zie iedereen. 
M.C. de Kruif


Interessant, afwisselend, zet je aan het denken. Mooi om de theorie/tips meteen in de praktijk te zien en stil te staan bij de beleving, inzet en de rol van alle betrokkenen. 
Danielle Slot


Leerzaam, wake up call voor kind van LVB ouders. Dat ontwikkeling van het kind een keus is. Stap bij de ouders vandaan.
Jenny Vreugderkel


Ik werk met een grote groep gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, therapeuten, diagnostici, paramedici en medici in de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Ik had over Erik gehoord en zag dat mensen waren geraakt omdat Eric een verhaal had vanuit zijn eigen perspectief, bij ons het zogeheten cliëntperspectief. In een bijeenkomst met alle benoemde disciplines heeft Erik uitgebreid verteld over het opgroeien in een gezin als normaal begaafd kind. Ik vond het wel spannend omdat het kritische medewerkers zijn. Er werd in alle rust geluisterd en vervolgens konden er vragen gesteld worden aan Erik met daarbij de motivatie waarom je die vraag stelde. De kwetsbaarheid van het vak, de medewerkers kwam hier heel mooi op tafel. Er ontstonden mooie gesprekken. Ook leverde Erik handvatten aan die bruikbaar zijn voor de medewerkers. De beelden die we zagen troffen ons ook. Het besef dat we binnenkomen bij de ander en met aanbod komen ipv daadwerkelijk kennis maken, onderzoeken, tijd nemen etc. Kortom, het verhaal van Erik, de werkvormen die hij gebruikt raken je en zijn eye-⁠openers voor medewerkers. Dit wordt nog versterkt door de tomeloze energie en positiviteit van Erik zelf!

Hester de Graaf
Manager ‘s Heeren Loo – Advisium