CrossDynamic

Sinds 2011 zijn wij actief rondom het ontwikkelen van activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering voor Sociale Professionals die werken met kwetsbare gezinnen. Bij al onze activiteiten staan de volgende punten centraal:

Ervaringsexpertise
Ervaringsexpertise heeft binnen Crossdynamic als doel om overstijgende en universele kennis over te dragen aan social professionals, zodat zij nog effectiever kunnen afstemmen op en samenwerken met de gezinsleden.

Systemische visie
Wij werken vanuit de invalshoek dat alle gezinsleden meetellen in het gezin en elk hun eigen zorgbehoefte hebben.

Natuurlijke talenten en kwaliteiten
Ons uitgangspunt is dat social professionals die hun natuurlijke talenten en kwaliteiten inzetten in staat zijn om op een interpersoonlijke wijze zich met zijn medemens te verbinden en krachtbronnen te activeren.