Empowerment Coaching heeft als doel dat jij als zorg- of welzijnsmedewerker (weer) passie en bezieling in je werk ervaart

Als je dagelijks actief bent als zorg- en welzijnsmedewerker, dan wil je het liefst met plezier optimale zorg bieden aan jouw kwetsbare medemens. Maar je kan om verschillende redenen tegen de situatie aanlopen dat je weinig of geen plezier en energie uit je werkzaamheden haalt. Soms kunnen praktische oplossingen weer enige tevredenheid in je werk teruggeven. Wanneer je echter merkt dat het ervaren van ongemak van langere duur is, dan ben je van harte welkom voor ondersteuning.

“When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.” Viktor Frankl

Werkwijze
Wanneer je je aanmeldt voor een coachingstraject, dan plannen we op korte termijn een afspraak. Deze vinden online plaats. Het eerste consult staat in het teken van een reading. Een reading omvat een intuïtieve wijze van afstemmen, waarbij ik verdiepende informatie geef met betrekking tot jouw ontwikkelvraag. Dit vertaalt zich in een leerthema met aansluitend concrete leerdoelen. Vervolgens ga je tijdens de coaching hiermee aan de slag en doe je verschillende verdiepende inzichten over jezelf op. Deze inzichten vertalen we naar jouw dagelijkse beroepspraktijk. Na enkele sessies ervaar je meer energie en zin in je werk. Daarbij heb je ook praktische handvatten verkregen rondom het organiseren van je eigen zelfzorg op het werk. 

Voor wie
Deze intuïtieve wijze van coachen is geschikt voor zorg- of welzijnsmedewerkers uit alle sectoren, die op zoek zijn naar verdieping en bezieling in relatie tot hun beroep. Daarnaast zijn de medewerkers van harte welkom die zich rekenen tot de groep van hoogsensitieve mensen (hsp).

Wanneer
Empowerment Coaching kan ingezet worden voor zorg- of welzijnsmedewerkers die onder andere:

  • In brede zin geen plezier of energie uit hun werk halen
  • Ondersteuning zoeken bij stressklachten of Burn-out
  • Tijdelijk zijn gestopt met als gevolg van ziekteverzuim
  • Aandacht willen besteden aan persoonlijke- en beroepsmatige ontwikkeling
  • Op zoek zijn naar betekenisgeving in relatie tot hun beroep

De Empowerment Coach
Erik Smid heeft brede ervaring opgedaan met het verzorgen van verdiepingstrajecten rondom innerlijke groei, bezieling en hartsverbinding. Zo heeft hij onder meer jarenlang een eigen praktijk gevoerd als energetisch- en psychosociaal therapeut. Zijn brede professionele- en levenservaring maakt dat hij het vermogen heeft om in elke ervaring of gebeurtenis een diepere betekenis te zien. Hij is daardoor in staat om jou als zorg- en welzijnsmedewerker op een sensitieve wijze te spiegelen en te bekrachtigen tijdens het coachingstraject.

 Wil jij als zorg- en welzijnsmedewerker ook kennismaken met deze intuïtieve wijze van coachen? Meld je dan gerust aan, dan plannen we op korte termijn een afspraak voor een eerste ontmoeting. Voor contactgegevens klik hier: link