logo_spe_page

Het effectief hanteren van complexe gezins- & opvoedingsproblematiek

In Nederland hebben tienduizenden kwetsbare ouders te maken met complexe gezinsproblematiek. Dit is een situatie waarbij chronische problematieken op verschillende leefgebieden tegelijkertijd opstapelen. Daarbij is er steeds meer sprake van ouders die naast een licht verstandelijke beperking ook een psychiatrische stoornis hebben. Voor de Social Professional wordt daarmee de ondersteuning van kwetsbare ouders en hun kind(-eren) steeds intensiever en blijft het steeds weer een grote uitdaging om een stabiele opvoedsituatie te creëren.

Social Professional Empowerment
Crossdynamic ondersteunt Social Professionals middels trainingen & workshops bij het effectief hanteren van complexe gezins- & opvoedingsproblematiek. Naast dat we actief zijn rondom de zg. lvb-gezinsproblematiek richten wij ons op het kunnen hanteren van gezinsproblematiek in het algemeen. Onze invalshoek is dat wij steeds het gehele gezinssysteem onder de aandacht brengen en praktische interventies ontwikkelen die de opvoed- en gezinssituatie verbeteren.

training_spe_side

Doelstelling
Het is onze ervaring dat ondersteuning alleen succesvol is op het moment dat er sprake is van een (blijvende) afstemming op alle gezinsleden. Dit is de reden dat wij veel aandacht besteden aan het creëren van een verbeterde en effectieve werkrelatie. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de realiteit van het gezinssysteem is het werken met de dagelijkse casuïstiek ons uitgangspunt. We staan daarnaast ook stil bij het ontwikkelen van
talenten, competenties en vaardigheden van de Social Professional. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van een effectief en praktisch plan om doelen te bereiken.

De trainers
Erik Smid zet tijdens tijdens workshops en trainingen zijn ervaringsexpertise en beroepsmatige vorming als Social Professional in. Tessa van Overbeek richt zich vanuit haar professie op het ontwikkelen van authentieke communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit.Tevens werken wij zo mogelijk samen met ervaren trainers & trainingsacteurs die allen hun specialiteit hebben op het gebied van het kunnen realiseren van een effectieve samenwerkingsrelatie.

Certificaat

Na het afronden van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat.

Voor wie:

De training is geschikt voor een brede groep geïnteresseerden die beroepsmatig actief zijn rondom complexe gezinsproblematiek. Hierbij valt te denken aan: maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverlener, gezinsondersteuners- coaches, thuiszorgmedewerkers, gespecialiseerde Social Professionals (iag/iog), woonbegeleiders, afgestudeerden opleiding social work, psychosociaal hulpverleners, etc.

Groepsgrootte

15 tot 20 deelnemers.

Investering 

Naar aanleiding van een oriënterend gesprek, waarin alle behoeften en leerdoelen binnen het team zijn geformuleerd, wordt door ons een offerte opgesteld.

Meer informatie en contact