logo_spe_page

Het effectief hanteren van complexe gezins- & opvoedingsproblematiek

In Nederland hebben tienduizenden kwetsbare ouders te maken met complexe gezinsproblematiek. Daarbij is er steeds meer sprake van ouders die naast een licht verstandelijke beperking ook een psychiatrische stoornis hebben. Voor de Social Professional wordt daarmee de ondersteuning van kwetsbare ouders en hun kind(-eren) steeds intensiever en blijft het steeds weer een grote uitdaging om een stabiele opvoedsituatie te creëren.

Social Professional Empowerment
Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de realiteit van het gezinssysteem is het werken met de dagelijkse casuïstiek ons uitgangspunt. De Systemische Gezinsanalyse (GSA) vormt dan ook de rode draad door de training heen. Het is daarbij onze ervaring dat ondersteuning alleen succesvol is op het moment dat er sprake is van een (blijvende) afstemming op alle gezinsleden. Dit is de reden dat wij veel aandacht besteden aan het ontwikkelen van interpersoonlijke kwaliteiten en vaardigheden.

training_spe_side

De trainers
Erik Smid zet tijdens tijdens workshops en trainingen zijn ervaringsexpertise en beroepsmatige vorming als Social Professional in. Tessa van Overbeek richt zich vanuit haar professie op het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden. Tevens werken wij zo mogelijk samen met ervaren trainers & trainingsacteurs die allen hun specialiteit hebben op het gebied van het kunnen realiseren van een effectieve samenwerkingsrelatie.

Certificaat

Na het afronden van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat.

Voor wie:

De training is geschikt voor een brede groep geïnteresseerden die beroepsmatig actief zijn rondom complexe gezinsproblematiek. Hierbij valt te denken aan: maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverlener, gezinsondersteuners- coaches, thuiszorgmedewerkers, gespecialiseerde Social Professionals (iag/iog), woonbegeleiders, afgestudeerden opleiding social work, psychosociaal hulpverleners, etc.

Groepsgrootte

15 tot 20 deelnemers.

Investering 

Naar aanleiding van een oriënterend gesprek, waarin alle behoeften en leerdoelen binnen het team zijn geformuleerd, wordt door ons een offerte opgesteld.

Meer informatie en contact