Ons training aanbod 2018

TeamTunen voor Social Professionals

Teamtunen vertalen wij als: het met het zorgteam afstemmen van de diverse groepsdynamische lagen van de samenwerking. Een zorgteam kan pas optimaal functioneren als elke deelnemer op alle groepsdynamische lagen volledige committent geeft aan zichzelf en het gehele zorgteam. Lees meer…

Erik Smid is in de rol van casuïstiekbegeleider een expert met betrekking tot het versterken van Social Professionals die vastlopen of verdieping zoeken binnen hulpverleningstrajecten die zich richten op multiprobleemgezinnen.

Erik is al meerdere jaren actief als casuïstiekbegeleider voor professionals die werkzaam zijn binnen multiprobleemgezinnen. Met inzet van zijn ervaringsexpertise, zijn hulpverleningsachtergrond en systemische visie is hij in staat het hulpverleningstraject weer (structureel) op gang te helpen. Lees meer…

Empowerment realiseren!

Social Professional Empowerment (SPE) versterkt Social Professionals bij het hanteren van ouder-kindproblematiek en het vormgeven van trajecten rondom opvoedingsondersteuning

SPE is ontwikkeld voor Social Professionals die zichzelf als een instrument zien en op verdiepende wijze hun krachtbronnen en veranderkracht willen ontdekken en inzetten. SPE kenmerkt zich door een positieve, respectvolle basishouding en de kernovertuiging dat de Social Professional complexe gezinsproblematiek positief kan beïnvloeden. Lees meer…

Geheel vrijblijvend een offerte aanvragen?
Klik hier..