Erik Smid ondersteunt Social Professionals bij het hanteren van complexe gezins- & opvoedingsproblematiek

Door het integreren van zijn ervaringsexpertise en zijn systemische wijze van casuïstiekbegeleiding, ondersteunt Erik Smid Social Professionals die hun hulpverleningstrajecten effectief willen vormgeven of verdiepen. Casuïstiekbegeleiding heeft als doel om opvoedingsvraagstukken & gezinsvraagstukken actief te regisseren. De uitwerking in de vorm van een concreet stappenplan met praktische aanwijzingen, is direct toepasbaar. De aangereikte interventies richten zich bijvoorbeeld op:

  • Het voorkomen en/ of praktisch hanteren van een verstoorde samenwerking
  • Doelgericht naar resultaten werken
  • Praktische aanwijzingen om in korte tijd een samenwerkingsrelatie te creëren of te herstellen
  • Het motiveren van ouders om de ouderrol op te pakken
  • Krachtbronnen binnen het gezinssysteem activeren

Werk- en intervisiebegeleiding
Het is mogelijk om teams door middel van intervisie- of werkbegeleiding verdergaand te ondersteunen bij het praktisch realiseren van de opgedane strategieën. Erik kan zo nodig langer bij een hulpverleningstraject betrokken zijn en ondersteuning bieden rondom het aanleveren van vaardigheden en het ontwikkelen van competenties. Eventueel is het mogelijk om, in samenwerking met senior trainer & trainingsacteur Tessa van Overbeek, de nieuw opgedane interventies direct te oefenen door middel van een rollenspel.

Praktische informatie
Deze werkvorm is geschikt voor een groepje van maximaal ca. 15 mensen.  Het is ook mogelijk een individuele bijeenkomst te plannen.

Voor wie:
Welzijns- en Zorgorganisaties die werkzaam zijn op het gebied van multigezinsproblematiek. Bijvoorbeeld zorg- en spoedteams vanuit Jeugdzorg, maatschappelijk werk, Wijkteams, Thuiszorgorganisaties, GGZ, expertisecentra. Ook is het mogelijk individuele social professionals te ondersteunen, zoals: gezinsondersteuners al dan niet ambulant, woonbegeleiders, jeugdzorgmedewerkers, maatschappelijk werkers, etc.

Geheel vrijblijvend een offerte aanvragen voor deelname?
Klik hier..

Reacties van Social Professionals

Linde Harrijvan
In langdurige trajecten met multiproblemgezinnen schuilt het gevaar dat er een tunnelvisie ontstaat. Erik kijkt met andere ogen, ervaringen naar de gezinsleden wat voor mij als gezinscoordinator nieuwe inzichten oplevert. Ik heb de ervaring dat hij naast het mee denken vanuit de systeemtherapie, ook de diepere laag weet te bevragen. Daarbij maakt de inzet van ervaringsexpertise maakt mij bewust hoe belangrijk de kleine dingen kunnen zijn voor de kinderen waarmee ik werk. Al meerdere keren heb ik ervaren dat deze nieuwe inzichten en daarbij behorende acties tot grote veranderingen kunnen leiden in het traject waar het gezin in zit. Verder vind ik het mooie van de samenwerking met Erik dat zowel de theorie als de ervaringskennis mee genomen wordt.’

Jette Westerhof:
‘Erik ging uitvoerig in op de gezinssituatie zoals die nu is, maar ook keek hij naar de voorgeschiedenis van het gezin en vroeg er over door. Daardoor konden we inzoomen op de kern van het probleem. Hij lichtte het probleem toe en kon voor ons toen de hoofdzaak van de bijzaak onderscheiden. Erik nam als een spons alle informatie in zich op om vervolgens een heldere kijk op de situatie te geven. Hij kan dan met gemak verbanden leggen en lijnen trekken. Tot slot kwam hij met een duidelijke conclusie en met instant-aanwijzingen, oplossingsgerichte adviezen en praktische  tips. Hij had een overstijgende kijk op de situatie/casus waardoor er voor ons als hulpverleners weer een goede focus kwam op de situatie in het gezinssysteem.’ 

Arnica Daniels
Jouw inzet was voor mij van groot belang. Jij hebt mij weer energie en inzichten gegeven dat ik binnen het gezin kan gaan inzetten/ gebruiken. Ik ben van mening dat de manier waarop jij kijkt en meedenkt binnen mijn gezin dat dit geen ander collega persoon binnen ons team/ organisatie  kan. Met weinig woorden en uitleg van de situatie kan jij al zoveel vertellen of de personen. Ik vind het verbluffend.

Ina, coördinator Spoedzorg
Ik heb een aantal gesprekken bijgewoond van Erik Smid met mijn collega’s. Tijdens deze gesprekken werd de casuïstiek besproken van de gezinnen waarin mijn collega’s ondersteuning boden. In de gezinssystemen was op dat moment sprake van een crisis. Vaak werden deze gezinnen al lange tijd begeleid of gecoacht door andere hulpverleners. Wat mij opviel was, dat Erik op een mooie, overzichtelijke wijze het gezinssysteem in beeld bracht door middel van het uittekenen van dit systeem inclusief hun netwerk. Samen met de hulpverlener(s) zocht hij naar de bron van de problemen en de krachten binnen het gezinssysteem. Ik zag dat mijn collega’s die vast waren gelopen in de ondersteuning, weer enthousiast werden doordat Erik de situatie van een andere kant belichtte. Voor mij was de coaching van Erik een verheldering van het werken binnen de gezinnen die wij ondersteunen.

Henriette Santing:
‘De intervisie heeft me mijn ogen geopend. Het heeft me, professioneel gezien, even van mijn stuk gebracht. Erik wist de casus vanuit een totaal nieuw perspectief te benaderen, zonder de zoals bij ons bekende situatie uit het oog te verliezen. Hij haalde mij uit de door ons gevolgde route, de door ons genoemde zorgen en aandachtspunten, op een verhelderende wijze. Hij nam een duidelijk helikopterperspectief in, wist de onderlinge samenhang in kaart te brengen en inzichten te geven die zowel nieuw waren voor mij als een typisch ‘ oh ja’  gevoel opriepen. De intervisie werkte voor mij persoonlijk verhelderend en bracht een onbestemd onderbuikgevoel in beeld, waarmee ik opnieuw, met een frisse blik, naar de casus kon kijken. Ik heb het als prettig ervaren om even van mijn stuk te worden gebracht, uit mijn comfortzone. Ondanks dat we merkten vast te lopen in de casus, was het wel een ‘ bekende’  situatie, we kennen het gezin, we kennen hun valkuilen, we kennen hun sterke eigenschappen. Maar hieromheen is zoveel meer te halen, wat wel bleek na de intervisie.’

Nadine Boneschansker-Kammenga: 
‘Samen met mijn collega heb ik een intervisiemoment gevolg bij Erik. Terugkijkend hierop heeft dit moment mij enorm geïnspireerd. Zelf hadden we een beetje een tunnelvisie ontwikkeld (op deze doelen/richting werken we) waardoor wij vastliepen binnen een gezin. Erik scheen met zijn visie een heel ander licht op de situatie waardoor er nieuwe openingen ontstonden voor ons. Ook de manier van uitleggen vind ik erg mooi en helder, Erik gaf inzicht in de gezinsdynamiek door gebruik te maken van een verhelderende metafoor. Hij maakt het, door praktische situaties te benoemen, heel duidelijk hoe en wat hij bedoeld. Terwijl ik naar huis reed had ik energie: door het intervisiemoment hadden we nieuwe aanknopingspunten ontdekt, maar ook punten waar we nog meer onderzoek naar konden verrichten. Ik kan een intervisiemoment met Erik zeer aanraden!’

 

Frederike Meerema:
‘Erik heeft op een snelle systematische manier het gezin in kaart gebracht. Erik is in staat om het probleem dieper aan te pakken. Door de ‘kluwen’ binnen het gezinssysteem te ontrafelen, wordt het echte probleem zichtbaar. Erik geeft woorden aan mijn “niet pluis gevoel”. Ook  geeft hij mij weer tools, zodat  ik weer verder kan. Erik oordeelt niet, wel stelt hij kritische vragen. In het gesprek houdt hij de verbinding en is hij  laagdrempelig. Erik is kundig in zijn vak, empathisch en betrokken’

Inge van den Boogaard:
‘Door het gezinssysteem uit te tekenen, werd het voor mij duidelijker waardoor gedrag en patronen zijn ontstaan in het gezin en ontdekte ik naast alle problemen, direct de positieve kanten en krachtbronnen in het gezin. Dit besef gaf mij veel nieuwe energie. Daarnaast gaf het mij ingangen om samen met de gezinsleden te werken aan het versterken van de krachtbronnen. Erik heeft me naast handvatten ook zeker nieuwe inzichten gegeven die er toe bijgedragen hebben dat ik zelf ontdekte wat er nodig is in dit systeem, maar ook het zelfvertrouwen dat ik degene ben die het verschil kan maken. Ik heb Erik leren kennen  als een open, nuchter, oprecht nieuwsgierig en enthousiast persoon met een gezonde dosis humor. De manier waarop Erik mij gecoacht heeft heb ik ervaren als zeer prettig, toegankelijk en deskundig. Kortom; de coaching van Erik is voor mij erg inspirerend geweest.’ 

Mieke Sprenger
‘Ik heb een aantal weken geleden een afspraak met Erik gehad op onze locatie. Ik ben werkzaam in een gezin met een beperkte moeder en moeilijk lerende vader. Ze hebben een zoon van 7 jaar. Ik ben al een jaar werkzaam bij deze ouders. Het blijft moeizaam: moeder is eigenlijk niet leerbaar en vader laat alles aan moeder over.
Wat kan ik nog…?  Hoe verder, wat kan ik ze wel aanleren, hoe moet het met hun zoon? Allemaal vragen waar ik voor mezelf geen antwoord op kreeg. Tot het gesprek met Erik. Ik heb uitgebreid het gezin besproken en Erik stelde mij allemaal vragen. Op sommige kon ik geen antwoord geven, toen dacht ik wel : ‘Wat erg dat ik dat niet weet’. Hele logische vragen allemaal, maar zo kijken wij vaak als hulpverleners niet naar het gezin.  Wij kijken vaak naar het probleem en zoeken daarbij een oplossing. Erik kijkt op een hele andere verhelderende manier naar het gezin en hun valkuilen. We hebben toen alles op een  flap-over  geschreven. Wat was het voor mij opeens duidelijk waar het probleem lag..! De dag na onze afspraak had ik een overleg met CJG en heb gelijk de conclusies besproken. Door deze andere manier van kijken hebben we ook andere beslissingen genomen over hoe we dit gezin kunnen begeleiden en wat ze nodig hebben. Ik raad het iedereen aan die zo’n soort gezin heeft om eens met Erik in gesprek te gaan.’