CrossDynamic
CrossDynamic is ontstaan dankzij een trainingsvraag die bij ons in 2011 werd neergelegd vanuit een organisatie die ondersteuning biedt aan zeer kwetsbare gezinnen. Ook richten wij ons op het thema: normaal begaafd kind van verstandelijk beperkte ouders. Wij zijn sindsdien actief rondom Lvb & ouderschap en complexe gezinsproblematiek in het algemeen.

Wij zien het als onze missie om samen met de Social Professional te kijken naar een positieve afstemming met gezinsleden, waardoor een effectieve samenwerkingsrelatie kan ontstaan

Kwalitatieve interventies als speerpunt
Dit doen wij door ervaringsexpertise en professionele vorming te combineren met als doel om overstijgende en universele kennis rondom de onderlinge wisselwerking van gezinsleden te analyseren, te verhelderen en de juiste professionele interventies op te plegen. Door samen met de betrokken social professional tot een verdiepende afstemming te komen met het gezinssysteem, kunnen gangbare methodieken nog effectiever ingezet kunnen worden.

Systemisch Hulpverlenen
Wij werken vanuit de invalshoek dat alles gezinsleden meetellen in het gezin en hun eigen zorgbehoefte hebben. Dit is de reden dat wij de uitgangspunten van het systemisch hulpverlenen als een rode draad door al onze activiteiten loopt. Naast praktische ondersteuning van social professionals bieden wij ook educatieve activiteiten rondom systemische bewustwording, zoals: de interactieve theatervoorstelling, lezingen, workshops, etc. Wij vinden het belangrijk in al onze activiteiten dat de werkvorm interactief is, zodat bij beroepsgenoten de dialoog op gang kan rondom het effectief kunnen werken met de diverse systemische lagen binnen complexe gezinscasuïstiek.

Crossdynamic
Erik Smid is als ervaringsdeskundige en social professional verantwoordelijk voor het professioneel inzetten van ervaringskennis rondom gezinsproblematiek. Hierbij wordt hij bijgestaan door Tessa en van Overbeek die haar sporen verdiend heeft op het gebied van communicatie- & gedragstrainingen. Samen vormen zij Crossdynamic.