CrossDynamic
CrossDynamic is ontstaan dankzij een trainingsvraag die bij ons in 2011 werd neergelegd vanuit een organisatie die ondersteuning biedt aan zeer kwetsbare gezinnen. Wij zijn actief rondom Lvb & ouderschap, waaronder het thema: normaal begaafd kind van verstandelijk beperkte ouders. Ook zijn wij actief op het ondersteunen van social professionals die werken met complexe gezinsproblematiek in brede zin.

Visie & Missie
Wij zetten ons in om Social Professionals die actief zijn op het gebied van complexe gezinsproblematiek te ondersteunen bij moeizaam verlopende hulpverleningstrajecten. Wij dragen hierbij de visie uit dat elk hulpverleningstraject dat moeizaam verloopt te wijten is aan een dieper gelegen systeemconflict. Dit wil zeggen dat de betrokken medewerker, het hulpverleningstraject en het  gezinssysteem onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. Het gevolg is dat er vanuit de gezinsleden weerstand ontstaat rondom de hulpverlening. Wij zien het als onze missie om samen met de Social Professional te kijken naar een effectieve samenwerkingsrelatie en opvoedsituatie, waardoor het kind zich optimaal kan ontwikkelen.