CrossDynamic

Wij zien het, sinds onze oprichting in 2011, als onze missie om samen met Social Professionals te kijken naar hoe ervaringsexpertise in combinatie met systemische interventies van meerwaarde kan zijn bij het dagelijks ondersteunen van kwetsbare gezinnen. Wij hebben de ervaring dat de synergie van ervaringsexpertise en
systemische interventies leidt tot een betere afstemming met de gezinsleden, waardoor oplossingsgericht gewerkt kan worden.

Ervaringsexpertise
Ervaringsexpertise heeft binnen Crossdynamic als doel om overstijgende en universele kennis over te dragen aan social professionals, zodat zij nog effectiever kwetsbare gezinnen kunnen versterken.

Systemische visie
Wij werken vanuit de invalshoek dat alle gezinsleden meetellen in het gezin en elk hun eigen zorgbehoefte hebben. Het werken aan de hand van systemische interventies loopt daarom als een rode draad door al onze activiteiten.