CrossDynamic

Wij zien het, sinds onze oprichting in 2011, als onze missie om samen met Social Professionals te kijken naar hoe ervaringsexpertise in combinatie met systemische interventies van meerwaarde kan zijn bij het dagelijks ondersteunen van kwetsbare gezinnen. Wij hebben de ervaring dat de synergie van ervaringsexpertise en
systemische interventies leidt tot een betere afstemming met de gezinsleden, waardoor meer oplossingsgericht gewerkt kan worden.

Ervaringsexpertise
Ervaringsexpertise heeft binnen Crossdynamic als doel om overstijgende en universele kennis over te dragen aan social professionals, zodat zij nog effectiever kwetsbare gezinnen kunnen versterken. Ervaringsdeskundigheid maakt het mogelijk om overlevingspatronen bij gezinsleden nog beter kunnen tackelen en de prioriteiten te verhelderen. Ook worden veel tips en tools aangeboden omtrent de eigen basishouding en het doen van kleine (strategische) interventies die een groot verschil kunnen maken.

Systemische interventies
Wij werken vanuit de invalshoek dat alle gezinsleden meetellen in het gezin en elk hun eigen zorgbehoefte hebben. Het werken aan systemische interventies loopt daarom als een rode draad door al onze activiteiten. Door op een systemische wijze het gezinssysteem in kaart te brengen is minder aandacht voor symptoombestrijding en kan er doelmatiger gewerkt kan worden.

Crossdynamic
Erik Smid is als ervaringsdeskundige en social professional verantwoordelijk voor het op een systemische wijze inzetten van ervaringskennis rondom gezinsproblematiek. Hierbij wordt hij bijgestaan door Tessa en Remco van Overbeek die beiden hun sporen verdiend hebben op het gebied van communicatie- & gedrag. Waarbij tijdens hun activiteiten de systemische benadering centraal staat. Samen vormen wij Crossdynamic.