CrossDynamic

Wij zien het, sinds onze oprichting in 2011, als onze missie om samen met Social Professionals te kijken naar hoe ervaringsexpertise in combinatie met systemische interventies van (empowerende) meerwaarde kan zijn bij het dagelijks ondersteunen van kwetsbare gezinnen. Wij hebben de ervaring dat de synergie van ervaringsexpertise en systemische interventies leidt tot het effectief creëren van empowerment.

Ervaringsexpertise
Ervaringsexpertise heeft binnen Crossdynamic als doel om overstijgende en universele kennis over te dragen aan social professionals, zodat zij nog effectiever kunnen afstemmen op kwetsbare gezinsleden.

Systemische visie
Wij werken vanuit de invalshoek dat alle gezinsleden meetellen in het gezin en elk hun eigen zorgbehoefte hebben. Empowerment wordt in onze ogen gerealiseerd door alle gezinsleden te betrekken/ erkennen in  het kunnen oplossen van de gezinsproblematiek. Het werken aan krachtbronnen middel het inzetten van systemische interventies loopt daarom als een rode draad door al onze activiteiten.