logo_av_page

Interactieve Scène en Theatervoorstelling: ‘Alleen Vooruit’ 

Een autobiografische theatervoorstelling over hoe het is om als kind op te groeien met kwetsbare ouders

“Indrukwekkend, prachtig gekozen combinatie van spel en vertellen, een duidelijke boodschap!”

De interactieve scène en theatervoorstelling ‘Alleen Vooruit’ is ontwikkeld om tijdens studiedagen, congressen en beleidsdagen op verdiepende wijze aandacht te besteden aan LVB-gezinsproblematiek en het thuiswonend normaal begaafd kind. Dit onderdeel is meerdere malen gepresenteerd in de vorm van een educatieve scène en is in de tussentijd doorontwikkeld als een professionele theatervoorstelling, die geschikt is voor enkele honderden mensen. Dit betekent dat het mogelijk is, naar gelang de voorkeur van de organisatie, om te combineren tussen beide presentatievormen.

Tijdens de scène/ theatervoorstelling zetten drie acteurs: Wendi Koster, Gertjan van Kamp en Evelien Andriesse diverse alledaagse gezinssituaties neer uit het leven van Erik Smid. Deze acteurs geven een zeer realistisch beeld van Erik zijn vroegere gezinssysteem, waardoor zij de systemische verhoudingen en interactiepatronen binnen een gezin met verstandelijk beperkte ouders tastbaar weergeven. Naast confronterende en voor de professionals herkenbare voorbeelden, is gebruik gemaakt van een invoelbaar metafoor om de innerlijke worsteling van het kind in ontwikkeling weer te geven.

scene_01

Erik Smid deelt als aanvulling specifieke gebeurtenissen uit zijn leven en verhelderd wat de impact was, bekeken vanuit het perspectief  van het kind. Centraal in zijn verhaal staat zijn worsteling om een eigen identiteit te ontwikkelen en hoe het voor een kind is om met een ontwikkelingsachterstand om te gaan. Ook is na de voorstelling helder geworden hoe de systemische wisselwerking is tussen de gezinsleden en hoe dit elkaar beïnvloedt. Erik geeft veel praktische handvatten over wat de hulpverlening kan doen om dit kind beter  te ondersteunen.Tessa van Overbeek is verantwoordelijk voor de regie en begeleidt daarnaast een interactief moment, waarbij het publiek vragen kan stellen aan de acteurs vanuit hun rol. Diverse LVB-organisaties zijn uitermate lovend over de scène/ theatervoorstelling, omdat deze haarscherp de interactie binnen het gezin weergeeft en de acteurs ‘respectvol & natuurgetrouw’, weergeven wat het betekent om in een gezinssysteem te leven met een verstandelijk beperkte ouders. De scène/ theatervoorstelling wordt, ondanks dat het een pittig thema is, als een eye-opener ervaren en om zijn inspirerende inhoud erg gewaardeerd.

De voorstelling kan worden ingezet als een vorm van deskundigheidsbevordering met als thema: Hoe kunnen we als Social Professionals effectiever met lvb-gezinsproblematiek & het normaal begaafd kind omgaan? Het is ook breder inzetbaar als het gaat om een dieper begrip te verkrijgen rondom de dynamiek van multigezinsproblematiek. Na het zien van de voorstelling kan (optioneel) geoefend worden met interventies tijdens de workshop:  Interactieve Regiescène. Ook kan Erik inspiratiebijeenkomsten verzorgen om verdiepend stil te staan bij hoe de social professional van betekenis kan zijn binnen deze kwetsbare gezinnen.

Doelgroep
Hulpverleners, gedragswetenschappers en beleidsmedewerkers, werkzaam binnen Zorg&Welzijn die te maken hebben met complexe gezinsproblematiek binnen LVB-organisaties, GGZ, maatschappelijke dienstverlening, Thuiszorgorganisaties, etc.

Duur:
De voorstelling duurt op zichzelf een uur. Het is mogelijk om de voorstelling  te combineren met een middagprogramma (dagdeel). Zo kan aansluitend een  brainstormsessie over een specifiek thema centraal staan. Het is ook mogelijk om aanvullend door middel van een een regiescène aandacht te besteden aan hoe effectiever met complexe gezinsproblematiek om te gaan.

Groepsgrootte
Maximaal 30 mensen voor de interactieve scène en ca. 300 mensen voor de theatervoorstelling .

scene_logo

Optionele vorm: Ervaringsleren; ‘Interveniëren in het Gezinssysteem’
Na het tonen van drie momenten uit Erik zijn gezinssysteem is duidelijk geworden hoe het is om als kind op te groeien met licht verstandelijk beperkte ouders. Nu hebben we een extra mogelijkheid ingebouwd om met een team de discussie aan te gaan en praktische aanwijzingen te geven hoe de professional binnen dit gezinssysteem het beste interventies vorm kan geven. Tessa van Overbeek acteert hierbij als hulpverlener die bij het gezin op bezoek gaat. Zij vaart hierbij compleet op de aanwijzingen die het publiek geeft over hoe het contact met het gezin aan te gaan. Hierdoor wordt meteen duidelijk hoe belangrijk concrete aanwijzingen zijn en hoe dit gedragsmatig er uit zou moeten zien. Medewerkers kunnen zo experimenten met interventies binnen dit complexe gezinssysteem. Dit biedt de mogelijkheid om na te denken en te reflecteren op wat nu echt in de praktijk werkt. Doordat een interventie op zijn werkbaarheid is getoetst ontstaat, door het hanteren van deze situatie, meer zelfvertrouwen. Dit levert een oplossingsgerichte houding op bij de medewerkers.

Reacties van deelnemers

Aldith Hunkar:
“Ik maakte dit jaar kennis met de voorstelling van Erik Smid tijdens de tweedaagse conferentie van ‘s Heerenloo, waar ik dagvoorzitter was. Doel van de conferentie was onder andere om inzichtelijk te maken wat er speelt binnen de zorg sector en vooral wie de
mensen zijn die zorg nodig hebben. Eriks indringende verhaal gaat over zijn jeugd in een gezin met drie verstandelijk gehandicapten. De vorm die hij kiest om zijn verhaal te vertellen had veel impact op de zaal; wat is “echt” en wat is “gespeeld”? Daarmee zet Erik zijn publiek op positieve wijze op het verkeerde been. Zijn voorstelling kreeg dan ook zeer veel positieve feedback, zoals:”

“Indrukwekkend verhaal, zo had ik het nog niet eerder gehoord. De beelden van de acteurs maken scherp hoe pijnlijk de situatie thuis was. Mooi om op deze manier je verhaal te vertellen.”

“Heel indringend, bijzonder om dit op deze creatieve manier verbeeld te zien waardoor het voelbaar wordt. Een duidelijke boodschap.”

“Prachtig gekozen combinatie van spel en vertellen! Deze man heeft de samenleving iets te vertellen dat kan helpen bij de ethische vraagstukken waar wij soms zo mee worstelen. Zijn inkijkje was pijnlijk en mooi tegelijk!”

“Indrukwekkend, nooit bij stilgestaan dat je als mens zonder beperking zo tussen wal en schip kunt raken en dat de maatschappij en het sociaal domein geen oog heeft voor mensen in deze situatie. De methode vragen stellen aan de gezinsleden voor duidelijkheid was goed.”


Heel interessant en verhelderend. Mooie, ogenschijnlijk eenvoudige manier om in beeld te brengen wat er kan gebeuren in een gezin met LVB ouders. Vooral het inzicht dat wat er niet gebeurt heel bepalend kan zijn voor de ontwikkeling van kinderen. We kijken vooral naar schadelijke dingen die wel gebeuren.
Anna Verhaaren

interactieve_scene_jan17


Zo herkenbaar en leerzaam, goed gespeeld, dacht soms dat het echt was. Confronterend en ook pijnlijk dat het kind niet gezien wordt. Ik heb nu inzicht gekregen in dat waar het kind van LVB ouders zijn identiteit aan onttrekt, dat erkenning, prikkelen en aandacht geven (aan ieder in het gezin) heel belangrijk zijn en dat je stilstaat bij wat het kind doet (mantelzorg).
Carolien van de Mheen


Indrukwekkend en confronterend. Met name opnieuw bewustwording van dat wat de basishouding van de hulpverlener moet zijn: er zijn, aansluiten, aandacht hebben en luisteren.
Antoinette van Putte


Bijzonder en het ‘beeldende’ karakter is een mooie toevoeging t.o.v. het verhaal dat verteld wordt. Acteurs complimenten! Neem de interne schat van het kind niet weg, erken en zie deze, zie iedereen. 
M.C. de Kruif


Interessant, afwisselend, zet je aan het denken. Mooi om de theorie/tips meteen in de praktijk te zien en stil te staan bij de beleving, inzet en de rol van alle betrokkenen. 
Danielle Slot


Leerzaam, wake up call voor kind van LVB ouders. Dat ontwikkeling van het kind een keus is. Stap bij de ouders vandaan.
Jenny Vreugderkel


Ik werk met een grote groep gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, therapeuten, diagnostici, paramedici en medici in de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze ambitie is om dit vooral op de plek te doen waar wordt geleefd, gewerkt, geleerd etc. Hoog in het vaandel staat dat we naast de cliënt en verwanten staan en onderzoeken en doen wat nodig is in afstemming met hen waar het over gaat. Ik had over Eric gehoord en zag dat mensen waren geraakt omdat Eric een verhaal had vanuit zijn eigen perspectief, bij ons het zogeheten cliëntperspectief.

In een bijeenkomst met alle benoemde disciplines heeft Eric uitgebreid verteld over het opgroeien in een gezin als normaal begaafd kind bij verstandelijk beperkte ouders en zus en hoe hij de hulpverlening hierbij heeft ervaren. Ik vond het wel spannend omdat het kritische medewerkers zijn. Er werd in alle rust geluisterd en vervolgens konden er vragen gesteld worden aan Eric met daarbij de motivatie waarom je die vraag stelde. Door de vragen zag je dat het verhaal van Eric mensen raakte en dat dilemma’s (wanneer grijp je in, had je er willen zijn, vind je het goed dat je thuis bent blijven wonen of hadden we een andere plek voor je moeten zoeken, wat is het allerbelangrijkste voor je etc.) heel puur gedeeld werden. De kwetsbaarheid van het vak, de medewerkers kwam hier heel mooi op tafel. Er ontstonden mooie gesprekken. Ook leverde Eric handvatten aan die bruikbaar zijn voor de medewerkers.

Hierna heb ik Eric nogmaals zijn verhaal horen vertellen. Dit voor managers, en medewerkers betrokken bij de start/⁠intake van de dienstverlening. Het verhaal werd ondersteund door toneelspel waar interactiviteit mogelijk was. De beelden die we zagen troffen ons ook. Het besef dat we binnenkomen bij de ander en met aanbod komen ipv daadwerkelijk kennis maken, onderzoeken, tijd nemen etc.

Kortom, het verhaal van Eric, de werkvormen die hij gebruikt raken je en zijn eye-⁠openers voor medewerkers. Dit wordt nog versterkt door de tomeloze energie en positiviteit van Eric zelf!

Met vriendelijke groet,
Hester de Graaf
Manager ‘s Heeren Loo


Alle reviews lezen…