"Systemische Gezinsanalyse heeft mij weer op scherp gezet en casus breder uiteengezet, op heel prettige en meedenkende manier!" Ester Lindhout (Gezinsondersteuner Novo-Cosis),
“Prachtig gekozen combinatie van spel en vertellen! Deze man heeft de samenleving iets te vertellen" Aldith Hunkar  (Presentator, verslaggever NOS),
“Crossdynamic heeft in het afgelopen jaar twee keer een indrukwekkende theatervoorstelling laten zien" Roland Stavorinus (Regiodirecteur ’s Heeren Loo Zorggroep),

Het CrossDynamic Team

Onze acteurs

Evelien Andriesse, Wendi Koster, Gertjan van Kamp

Remco van Overbeek

Trainer, coach, e-designer

Tessa van Overbeek

Trainer, acteur, regisseur

Erik Smid

Trainer, casuïstiekbegeleider, expert Lvb-gezinsproblematiek & multiprobleemgezinnen

Wij werken onder andere samen met:

Onze trainingen

TT

TeamTunen

Een zorgteam kan pas optimaal functioneren als elke deelnemer volledige committent geeft aan zichzelf en het gehele team. Het afstemmen van de diverse groepsdynamische lagen van de samenwerking binnen een team staat bij TeamTunen centraal.
Lees meer…
SGA

Systemische Gezinsanalyse

Erik Smid is als casuïstiekbegeleider een expert met betrekking tot het ondersteunen van Social Professionals die vastlopen of verdieping zoeken binnen hulpverleningstrajecten die zich richten op kwetsbare gezinnen.
Lees meer…
SPE

Social Professional Empowerment

SPE is ontwikkeld voor Social Professionals die zichzelf als instrument zien en op verdiepende wijze hun expertise willen inzetten.
Lees meer…
Geheel vrijblijvend een offerte of informatie aanvragen?
Klik hier..

Ons educatieve aanbod

TT

Interactieve Lezingen

Erik verzorgt tijdens studiedagen, congressen en beleidsdagen interactieve lezingen over zijn ervaringen als normaal begaafd kind van verstandelijk beperkte ouders. Zijn gezinssituatie had tot gevolg hij al vroeg in zijn leven uitgedaagd werd de innerlijke kracht in zichzelf te vinden om zijn ontwikkeling in ‘eigen beheer’ te nemen. Zijn zoektocht werd bemoeilijkt door het hebben van een lichte cognitieve-, emotionele- en motorische ontwikkelingsachterstand.
Lees meer…
SGA

Interactieve Scène en Theatervoorstelling

De interactieve scène en theatervoorstelling ‘Alleen Vooruit’ is ontwikkeld om tijdens studiedagen, congressen en beleidsdagen op verdiepende wijze aandacht te besteden aan LVB-gezinsproblematiek en het thuiswonend normaal begaafd kind. Tijdens de scène/ theatervoorstelling zetten de acteurs alledaagse situaties neer uit het leven van Erik Smid, waardoor zij de omgangsvormen binnen een gezin met verstandelijk beperkte ouders tastbaar weergeven. Naast confronterende en voor de professionals herkenbare voorbeelden, is gebruik gemaakt van een invoelbaar metafoor om de innerlijke worsteling van het kind in ontwikkeling weer te geven.
Lees meer…
Geheel vrijblijvend een offerte of informatie aanvragen?
Klik hier..